Aantal vacatures stijgt in 2017 sneller dan verwacht

Waar in mei vorig jaar nog werd uitgegaan van 871.000, verwacht het UWV inmiddels 965.000 nieuwe vacatures in 2017.

Foto: Robin van Lonkhuizen / ANP

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2017 blijven positief. Het aantal vacatures stijgt zelfs sneller dan verwacht, blijkt uit de bijgewerkte arbeidsmarktprognose die het uitkeringsinstantie UWV maandag heeft gepresenteerd. Waar in mei vorig jaar nog werd uitgegaan van 871.000, verwacht het UWV inmiddels 965.000 nieuwe vacatures in 2017.

Voor het uitbreken van de crisis bereikte het aantal vacatures in de jaren 2006 tot 2008 een piek tot boven de 1 miljoen, om tijdens de economische crisis te dalen tot rond de 600.000. Vanaf het jaar 2014 zit het aantal vacatures weer in de lift. Het afgelopen jaar groeide het aantal zelfs nog sterker dan het UWV eerder had geraamd. Die groei komt volgens de uitkeringsinstantie vooral doordat meer mensen van baan wisselen en bedrijven hun activiteiten uitbreiden. Ook vervanging van werknemers die met pensioen gaan zorgt voor meer vacatures. Vooral binnen de sector informatie en communicatie is het aantal vacatures per duizend banen hoog.

Ook het aantal nieuwe banen groeit naar verwachting in 2017, met 1,4 procent tot 138.000. 20.000 daarvan zijn banen voor zelfstandigen. Van de overige 118.000 werknemersbanen, zit het grootste gedeelte, 50.000, in de uitzendsector. Ook in de detailhandel, bepaalde zorgsectoren, de groothandel en de horeca verwacht het UWV groei. Het aantal banen in het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening zal naar verwachting juist dalen, vooral vanwege de toenemende digitalisering. De krimp bedraagt in deze sectoren respectievelijk 1,8 en 3 procent.

Uitkeringen

Door de aanhoudende economische groei blijft het aantal WW-uitkeringen dalen. Waar het UWV eind 2016 nog 412.000 uitkeringen verstrekte, daalt dat aantal in 2017 naar verwachting tot 369.000. Ook deze daling is groter dan het UWV halverwege vorig jaar verwachtte. Dit komt mede door een verwachte daling van het aantal faillissementsuitkeringen, dat in 2016 nog hoog was na het faillissement van grote winkelketens als V&D. Dankzij de daling, nemen de uitkeringslasten voor WW-uitkeringen af met ruim een half miljard tot 5,2 miljard euro. Ondanks dat de uitgaven aan arbeidsongeschiktheids-, ziekte- en zorguitkeringen in 2017 licht zullen stijgen, nemen de totale uitkeringslasten bij UWV naar verwachting af met 214 miljoen naar 20,3 miljard euro.

Voor het eerst zullen in 2017 naar verwachting meer WIA-uitkeringen worden verstrekt dan WAO-uitkeringen. In 2006 verving de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO), waarna het aantal WAO-uitkeringen gestaag daalde.