Aantal studenten in 2016 weer gestegen

Opvallend is vooral de stijging van studenten in het eerste jaar van de hbo-opleidingen, na een dip in 2015.

Foto: Robin van Lonkhuisen / ANP

Het aantal studenten in het hoger onderwijs is dit jaar gestegen, blijkt uit cijfers die de Nederlandse universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen maandag bekend maakten. In totaal studeren er in het collegejaar 2016/2017 264.838 studenten, een stijging van 2,6 procent opzichte van een jaar eerder.

Opvallend is vooral de stijging van studenten in het eerste jaar van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). 98.809 studenten begonnen daar aan een opleiding, een stijging van 4,8 procent ten aanzien van een jaar eerder. Vorig jaar daalde de instroom van studenten in het hbo flink (-8,3 procent), een dip die volgens critici toe te schrijven was aan de invoering van het leenstelsel. In 2015 werd de basisbeurs omgezet in een lening, waarmee de drempel om aan een studie te beginnen volgens sommigen te zeer was verhoogd. Vlak voordat de basisbeurs verdween was in de studentenaantallen in 2013 en 2014 nog een kleine piek te zien geweest. Na de dip van vorig jaar is de instroom in het hbo met de stijging van dit jaar nog niet op het niveau van vóór de invoering van het leenstelsel.

Lees ook: Minder nieuwe studenten in het hoger onderwijs. Hoe komt dat?

Ook de instroom in de universitaire bacheloropleidingen steeg dit jaar, met 7,8 procent tot een totaal aantal van 47.316 studenten. Deze groei is volgens de VSNU vooral toe te schrijven aan een toename van de instroom van vwo’ers (+5,2 procent) en vooral internationale studenten (+27,3 procent). Kijkend naar de cijfers van de afgelopen vijf jaar is de groei het sterkst bij studies in de sectoren Techniek en Natuur, waar het aantal eerstejaarsstudenten de afgelopen vijf jaar met respectievelijk 24 en 22 procent groeide. In de sector Taal & Cultuur daalde de instroom juist, met 2,5 procent in vijf jaar. Het aantal studenten dat een universitaire masteropleiding volgt ligt dit jaar door een stijging van 3 procent voor het eerst boven de 100.000.

In een persbericht laat minister van Onderwijs Jet Bussemaker weten blij te zijn met het herstel in de aantallen studenten. Volgens de minister tonen de cijfers aan dat sprake is geweest van een zogenoemd boeggolfeffect: vlak voor de invoering van het leenstelsel stegen de aantallen studenten, om na het wegvallen van de basisbeurs kort te dalen. De Vereniging Hogescholen laat in een persbericht weten zich nog altijd zorgen te maken, met name over het dalend aantal vwo-ers dat zich bij het hbo meldt. Ook de VSNU meldt zich zorgen te maken, maar dan om de financiering van het groeiend aantal universitaire studenten. Omdat de financiering van universiteiten afhangt van schattingen van het ministerie, moeten de universiteiten de groei vooralsnog uit eigen middelen bekostigen.