Klimaatwet PvdA-GroenLinks krijgt brede steun

Kamermeerderheid SP, D66 en ChristenUnie hebben zich geschaard achter een initiatief-klimaatwet van PvdA en GroenLinks. Vrijdag hebben de vijf partijen het wetsvoorstel ingediend.

Een klimaatdemonstratie tijdens een klimaattop in New York in 2014. Beeld ter illustratie.
Een klimaatdemonstratie tijdens een klimaattop in New York in 2014. Beeld ter illustratie. Foto Peter Foley/EPA

De Klimaatwet, waartoe PvdA en GroenLinks in 2015 het initiatief namen, legt juridisch tussentijdse doelen vast om te waarborgen dat Nederland bijdraagt aan het halen van de internationale afspraken die in december 2015 in Parijs werden gemaakt. Maximaal mag de gemiddelde temperatuur op aarde 2 graden stijgen, zo werd daar besloten.

Lees ook: PvdA en GroenLinks willen klimaatwet

In 2030 moet, zo staat in het wetsvoorstel, de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ten minste 55 procent lager zijn dan in 1990. In 2050 moet die uitstoot verminderd zijn met ten minste 95 procent, ook ten opzichte van 1990. In 2050 moet het aandeel duurzame energie honderd procent zijn.

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kennen al dergelijke wetgeving. Het vertalen van de afspraken van Parijs in wetgeving betekent dat de doelen juridisch bindend worden, voor opeenvolgende kabinetten.

Klimaatplan

Als de Klimaatwet er komt, moet het kabinet eens in de vijf jaar een klimaatplan te maken waarin staat hoe de doelen precies gehaald moeten gaan worden. Ook moet er een jaarlijkse klimaatbegroting komen. De Klimaatwet lijkt een thema te gaan worden in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Op de Nationale Klimaattop, in oktober vorig jaar, pleitte een coalitie van bedrijven voor het versneld afbouwen van fossiele brandstoffen. De zogeheten transitiecoalitie, met onder meer Shell en de Rotterdamse haven, toonde zich toen voorstander van een klimaatwet met bindende doelen. Zo zouden bedrijven de zekerheid krijgen die nodig is voor het doen van kostbare groene investeringen.

In een reactie laat de ‘transitiecoalitie’ van ruim vijftig bedrijven weten: “Het is een goede zaak dat er nu een wetsvoorstel ligt waarin het klimaatakkoord van Parijs vertaald wordt naar een wettelijk kader. Bedrijven hebben een duidelijk en consistent beleid nodig om te kunnen investeren. Een klimaatwet speelt daarin een belangrijke rol.”