‘Innen belasting in gevaar door chaos’

Belastingdienst De fiscus heeft te weinig mensen en middelen in huis om de belastinginning te digitaliseren, zegt een onderzoekscommissie van twee voormalige topambtenaren.

De vorig jaar begonnen reorganisatie van de Belastingdienst brengt de continuïteit van de belastinginning in gevaar. De Belastingdienst beschikt nu over te weinig mensen en middelen om naar een meer digitaal gestuurde belastinginning over te gaan, zoals de bedoeling van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) was.

Dat concludeert de onderzoekscommissie van twee voormalig topambtenaren, Tjibbe Joustra en Hans Borstlap, die de bestuursstructuur van de Belastingdienst onderzocht. De ‘commissie van wijzen’, die de staatssecretaris in oktober heeft aangesteld na de uit de hand gelopen reorganisatie, constateert dat de enorme uitstroom van medewerkers – mede door een al te riante vertrekregeling – „niet in gelijke mate verloopt en geen gelijke tred houdt met de organisatieontwikkeling”. Hierdoor is „de continuïteit van een aantal vitale processen in gevaar gekomen”. De reorganisatie kende een gebrek aan sturing en regie, aldus Joustra vrijdag.

Het ministerie van Financiën schrijft in een eerste reactie op het rapport dat het ministerie alle aanbevelingen van de commissie omarmt. Wiebes zei tegen het ANP geschrokken te zijn van de „hardnekkige cultuur” van informele besluitvorming bij de Belastingdienst. Wiebes: „Dat het kan voorkomen dat je bij belangrijke besluiten twee bewindslieden passeert maar ook een heel departement, dat hadden wij niet voor mogelijk gehouden.” De continuïteit van het werk van de Belastingdienst „is geborgd”, zegt Wiebes. „Met de inzet van de juiste maatregelen kan de Belastingdienst haar belangrijke taken ook in de komende jaren goed blijven uitvoeren en tegelijkertijd inzetten op de vernieuwing.” Uiteindelijk hebben 5.100 van de bijna 30.000 werknemers van de afvloeiingsregeling gebruik gemaakt. Het was de bedoeling dat er in de periode tot 2020 geleidelijk 5.000 mensen zouden vertrekken, en 1.500 nieuwe mensen zouden worden aangenomen.

Belastingdienst pagina E5