Brieven

Euthanasie

Hoezo zou een vreemde beter weten wat goed voor mij is?

In het betoog over euthanasie (NRC 23/1) is weer te lezen dat men maar blijft vrezen dat mensen om euthanasie vragen zonder dat daar voldoende reden voor is. Iedere keer vraag ik mij dan weer af: hoezo zou een vreemde beter weten wat goed voor mij is dan ikzelf, of de man waar ik jaren het leven mee heb gedeeld, of de kinderen die uit mij voort zijn gekomen en nabijer voelen dan ikzelf? Hoezo kan een vreemde beter voor mij bepalen dat het niet erg zou zijn als ik ineens, als een oude hond, in de hoek plas, omdat ik het gewoon niet meer weet (een recentelijke vergelijking van Chabot). Omdat deze mij onbekende mensen de deskundigen zijn? Ik vraag aan hen toch niet of zíj vrijwillig hun leven beëindigen, het gaat om míjn leven? Als de tijd daar is vraag ik het voor mij zelf, of voor mijn geliefde, of hoop ik dat mijn geliefden dat voor mij doen. Euthanasie gaat niet over de verplichting dat iemand dood moet, en gaat over de wens dat iemand dood wíl en niet langer wil lijden; dat iemand waardig wil leven. Het is alleen aan die mens, en diens naasten om daar een beslissing in te nemen. Het is een zeer moeilijke keuze, en iedereen die denkt dat deze keuze lichtvaardig genomen wordt, weet niet waar hij het over heeft. Laten uitzonderingen hierop niet de regel bepalen. En laten ‘deskundigen’ eens ophouden volwassen weldenkende mensen de les te lezen, terwijl zij prima in staat zijn voor zichzelf en hun geliefden dit soort onomkeerbare keuzes te maken.


Tandarts

Maximumsnelheid (1)

‘Keep your lane’

De woorden van de heer Nicolai in de recente uitgave van Opinie en Debat (21/1) over de verhoogde snelheidslimiet zijn me uit het hart gegrepen. Bij zijn voorstel om overal 100 km/u in te voeren, zou ik tevens de regel om op snelwegen waar mogelijk op een rechter baan te gaan rijden willen afschaffen (indachtig de Amerikaanse norm: keep your lane). Zo kan iedereen rustig op nette afstand van zijn voorganger blijven. En de lagere snelheidslimiet heeft ook – dunkt me – een gunstig effect op energieverbruik en ongewenste uitstoot.

Evenals de schrijver twijfel ik ook aan het nut van de snelheidsverhoging. Op een traject waar 130 km/u was toegestaan ben ik met behulp van GPS zo nauwkeurig mogelijk 120 km/u gaan rijden. Wat bleek: na een minuut of zes had ik ruim honderd auto’s ingehaald en ben ik slechts door twee auto’s voorbij gereden. Velen zullen het erover eens zijn: het rijden in de VS (waar een nog lagere snelheidslimiet geldt: net onder 90 km/u) is veel aangenamer dan in het huidige Nederlandse verkeer, maar daardoor niet minder efficiënt. Zou het hier ooit zover komen?

Maximumsnelheid (2)

Denk aan het budget

Met een argumentatie waartegen zelfs fact free people niet op kunnen, maakt Joop Nicolai fijntjes gehakt van het 130-km-beleid. Eén argument kan nog worden toegevoegd: het financieel beslag op het overheidsbudget dat hiermee samenhangt. Elke nieuwe weg of strook die er komt, moet onderhouden worden tot het einde der tijden. Het geld daarvoor moet steeds opnieuw worden gereserveerd en kan nergens anders aan – bijv. de zorg – worden besteed. Omdat 130 km meer asfalt eist dan 100 km, is ook dat een logisch nadeel.


    • F.M. Boon
    • Jorinde Oostenbroek-Bisschop
    • J. Asijee