Eurocommissaris

Timmermans: Europa moet eigen plan trekken

Het zou „tragisch” zijn als de wereld in een protectionistische reflex zou schieten in reactie op het gepropageerde beleid van Trump. Dat zegt Frans Timmermans zaterdag in een interview met deze krant. „Dat zou een enorme klap zijn voor het economisch herstel in Europa.”

Volgens de tweede man van de Europese Commissie zou het een vergissing zijn als de EU een afwachtende houding inneemt, nu Trump de internationale politieke en economische orde op z’n kop zet. „Europeanen, trek je eigen plan”, zegt hij.

De eurocommissaris, onder meer verantwoordelijk voor Fundamentele Rechten, ziet kansen voor de EU, vooral in Azië, nu de Amerikanen hun handen lijken af te trekken van het systeem van multilaterale handelsverdragen. Europa kan in dat gat springen. Maar hij ziet ook bedreigingen. Wat Timmermans vooral verontrust is het schijnbare gemak waarmee Westerse waarden aan de kant worden gezet.

Zo is hij verbouwereerd over Trumps plan om ‘waterboarding’, een omstreden martelmethode, in ere te herstellen.

Het Grote Interview pagina 14-16