Gesloten liveblog

Van der Steur treedt af - ‘ik voel het vertrouwen niet meer’

Opnieuw een debat over de Teevendeal donderdag in de Tweede Kamer, waarin minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) besloot af te treden. NRC volgde het debat van minuut tot minuut in dit liveblog.

NRC: aftreden Van der Steur enige juiste weg

We sluiten dit liveblog af. NRC schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat Van der Steur met zijn besluit om af te treden "gedaan heeft wat hij moest doen":

"Het valt te prijzen dat de minister heeft gekozen voor de koninklijke weg. Hij is het debat aangegaan, maar trok na de eerste ronde van de Tweede Kamer zijn conclusie. Niet omdat Van der Steur het eens was met de kritiek op hem, integendeel. Maar omdat hij voelde dat zijn antwoorden er niet meer toe deden en velen het politieke oordeel reeds geveld hadden."

Stef Blok zo goed als zeker opvolger Van der Steur

Stef Blok wordt zo goed als zeker de opvolger van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie. Dat zeggen ingewijden tegen NRC. Hij zou ook minister voor Wonen en Rijksdienst blijven.

Blok was al waarnemend minister van Veiligheid en Justitie van 10 tot 20 maart 2015, tussen het aftreden van Ivo Opstelten en het aantreden van Ard van der Steur. Vorige zomer verving Blok minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) die geopereerd werd.

Even een verademing, maar hij maakte te veel fouten

Heel lang kreeg minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) het voordeel van de twijfel. Zelfs toen de fouten zich rondom hem opstapelden, bleven ook politici van de oppositie zeggen dat het wél een heel aardige man was – die nog een kans verdiende omdat hij zo’n moeilijk ministerie moest besturen.

Na de wollige Ivo Opstelten was de Kamer blij met Ard van der Steur. Hij was charmant en attent. Maar in Den Haag is dat niet genoeg, zo schrijft NRC-redacteur Christiaan Pelgrim in een profiel over de opgestapte minister.

Lees ook: Even een verademing, maar hij maakte te veel fouten

Reacties CDA, SGP en D66

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma heeft in een reactie laten weten dat ook Rutte ervoor verantwoordelijk is dat "de VVD het ministerie van Veiligheid en Justitie als een partijkantoor heeft gerund".

Volgens de fractieleider heeft Ard van der Steur zijn conclusie getrokken door te vertrekken, "maar ook de premier treft blaam dat dit allemaal onder zijn neus is gebeurd".

SGP
Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP, liet weten dat hij het "respecteert" dat Van der Steur zich "eerst nog uitgebreid heeft verdedigd en daarna de conclusie heeft getrokken om te vertrekken". Van der Staaij noemde dat "de koninklijke route".

D66
D66-leider Alexander Pechtold zei na afloop van het debat dat het vertrek van Van der Steur "onvermijdelijk" was. Wel had Pechtold nog de behoefte om de minister en de premier verder te bevragen:

"Het is natuurlijk idioot als een minister bij zijn afscheid ook nog even zegt dat het allemaal ongefundeerd is. Maar aftreden is een emotioneel moment en je moet iemand ook zijn moment gunnen. En het signaal van de oppositie was kennelijk duidelijk."

Rutte 'respecteert' besluit Van der Steur

Premier Rutte zei na afloop van het debat dat hij het besluit van Van der Steur respecteert:

"Ik vond en vind dat Ard van der Steur zich heel goed verdedigde. Maar deze strijd was niet meer te winnen. Daarom heeft hij besloten, eerder vandaag al, om na de eerste termijn z'n ontslag aan te bieden aan de Koning. Ik respecteer dat. Ik zeg u wel, ik zal zijn afscheid, waardig, nooit vergeten."

Foto ANP / Jerry Lampen

Roemer noemt aftreden 'onvermijdelijk'

SP-fractievoorzitter Emile Roemer noemt het besluit van Van der Steur "onvermijdelijk", maar prijst zijn beslissing ook:

Twitter avatar emileroemer Emile Roemer Onvermijdelijk. Maar respect voor Van der Steur dat hij eerst in de Kamer verantwoordelijkheid aflegt voor hij zijn besluit bekend maakt.

PVV-leider Wilders zei in een reactie:

"In deze tijd, een minister van justitie, moet het vertrouwen hebben. Vervelend voor hem als persoon maar politiek gezien het enige juiste besluit wat hij kon nemen."

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is na het aftreden van Van der Steur helemaal klaar met het dossier van de Teevendeal:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Steur weg. Halbe Zijlstra: "Dit dossier ben ik nu helemaal klaar mee" #steurdebat

"Ik heb er veel respect voor dat hij eerst het debat met de Kamer is aangegaan en te willen aangeven dat de aantijgingen onjuist zijn en vervolgens toch zijn conclusies trekt. Ik had de hoop zeven maanden geleden dat die gifbeker nu een keer leeg was, maar er zaten nog een paar druppels in. Dit dossier ben ik echt helemaal klaar mee."

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft gemengde gevoelens over de afloop van het debat:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Gert-Jan Segers na opstappen Vd Steur: "Inhoudelijk ben ik niet overtuigd. Menselijk gezien vind ik het vreselijk"

Aangeslagen Van der Steur kondigt aftreden aan

Minister Van der Steur nam zojuist aan het einde van de eerste termijn nogmaals het woord en maakte zijn aftreden bekend. Een zeer geëmotioneerde Van der Steur voelt niet langer het vertrouwen van de Tweede Kamer:

"Ik heb alle vragen beantwoord. Ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen omdat velen hun politieke oordeel allang hebben geveld. Ik heb mijn werk uitgevoerd naar eer en geweten."

Van der Steur zegt dat hij al voor het debat aan premier Rutte en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) kenbaar heeft gemaakt dat hij dit besluit zou nemen. "Ik wilde mezelf eerst verdedigen tegen de ongefundeerde beschuldigingen", aldus een aangeslagen Van der Steur.

Na overleg van Kamervoorzitter Arib met de fractievoorzitters is besloten het debat direct te beëindigen. Toen Van der Steur werd opgevangen door journalisten wilde hij zijn beslissing niet verder toelichten.

Rutte: ik zou Van der Steur zo weer benoemen

De fractievoorzitters proberen Rutte intussen in het nauw te brengen om zijn eigen rol in de kwestie, maar hij blijft erbij dat zijn 'regierol' in het dossier goed is geweest en dat hij niet al vanaf april 2014 wist dat Fred Teeven zich een veel hoger bedrag herinnerde dan het kabinet aan de Tweede Kamer had gemeld, zoals Nieuwsuur-journalist Bas Haan in zijn boek beweert. Rutte en Teeven spraken volgens Haan “eerder en vaker” over de Teevendeal dan Rutte tegen de commissie-Oosting had gezegd. Rutte blijft dat in het debat ontkennen.

Lees ook: Wist de premier er echt niks van?

Afstand nemen van Van der Steur doet Rutte ook niet. "Ik zou hem zo weer benoemen", zei Rutte zojuist, tot irritatie van de oppositie. Rutte gaf wel toe dat Van der Steur "niet lelieblank is" en ook fouten maakt, net als hijzelf.

Fractievoorzitters voeren onderling overleg

Vanaf de publieke tribune is te zien hoe verschillende fractieleiders, onder wie Buma, Segers, Klaver en Wilders, onderling overleg voeren, waarschijnlijk over een mogelijke motie van wantrouwen tegen Van der Steur. Met PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken, die een cruciale rol heeft bij een eventuele stemming, wordt (nog) niet gepraat.

De stilzwijgende afspraak tussen VVD en PvdA is dat elke coalitiepartner over het lot van zijn eigen bewindspersonen gaat. Die regel bestaat in principe nog steeds, ook al zijn er bijna verkiezingen. Maar de VVD lijkt, getuige van de felle verdediging van Van der Steur door Rutte, niet van plan om de minister te laten vallen. Daarmee zou het lot van Van der Steur in handen komen te liggen van de PvdA-fractie, signaleert ook voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch:

Twitter avatar JacquesMonasch Jacques Monasch #Rutte speelt powerplay binnen de coalitie #Steurdebat

De woordvoerder van PvdA-leider en vicepremier Asscher meldt op Twitter dat een debat van Asscher vanavond niet doorgaat, wat erop kan duiden dat Asscher nodig is bij eventueel crisisoverleg:

Twitter avatar FrisoFennema Friso Fennema Dienstmededeling: debat met #Asscher over participatieverklaring gaat vanavond niet door.

Van der Steur vindt dat hij kan aanblijven

SP-leider Roemer vraagt Van der Steur na alle kritiek van de oppositie af of hij zelf vindt dat hij kan aanblijven als minister. Dat vindt Van der Steur inderdaad, blijkt uit zijn wederom strijdbare antwoord:

"Uit niets blijkt dat ik [de bewuste passage - red.] heb willen schrappen, dat was niet mijn intentie. [...] Mijn rol anders had anders moeten zijn dan hij is geweest, maar op geen enkele wijze wordt gestaafd dat ik zou hebben gelogen, dat is niet het geval."

Nu Van der Steur klaar is met zijn beantwoording, is het woord aan premier Rutte. Hij noemt de beantwoording door Van der Steur "adequaat en treffend".

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Buma vraagt Rutte reflectie na 'gebrekkige antwoorden' Vd Steur. Rutte kortaf: "Ik vond het geen gebrekkige antwoorden en ik vertrouw hem"

D66-leider Pechtold ergert zich aan de opstelling van de premier. "Dit is de Rutte die ik in dit soort situaties ken. Pantser opwerpen en zeggen: doorlopen."

Minister en oppositie geloven elkaar niet meer

SP-leider Roemer merkte net op dat Van der Steur nog een concept heeft gezien van de Kamerbrief, waaruit de bewuste passage met het bedrag was geschrapt. Waarom trok Van der Steur tot niet aan de bel bij toenmalig minister Opstelten?, vraagt Roemer. Van der Steur zegt dat hij dit "in alle hectiek" van die dag (9 maart 2015) - het was de dag dat het betalingsbewijs van de Teevendeal eindelijk boven tafel kwam - niet meer heeft gelezen.

De oppositieleiders vinden dit moeilijk te geloven. D66-leider Pechtold kan zijn irritatie over de antwoorden van Van der Steur niet meer verbloemen. "Maak het iemand anders wijs", foetert Pechtold. Van der Steur reageert door te zeggen dat "het toneelstuk van dhr. Pechtold" nergens op gebaseerd is.

De discussie rond hetzelfde punt blijft al even doorgaan, maar echt luisteren naar elkaar doen beide kampen niet meer, signaleert onze politiek redacteur Annemarie Kas:

Twitter avatar annemariekas Annemarie Kas Oppositie wil Van der Steur heus niet meer geloven. Vraag is of ze genoeg hebben om met fatsoen motie van wantrouwen te bouwen. #steurdebat

Van der Steur kiest dit keer voor de tegenaanval

De fractievoorzitters van de oppositiepartijen nemen de verdediging van Van der Steur zwaar onder vuur. SP-leider Roemer stelt dat de minister heel veel kansen heeft gekregen om de Tweede Kamer volledig en juist te informeren, maar dat hij dat keer op keer heeft nagelaten. Hij suggereert dat Van der Steur doelbewust heeft gelogen. Ook D66-leider Pechtold vindt dat Van der Steur de goede informatievoorziening richting Kamer juist niet heeft bevorderd.

Van der Steur kiest tijdens dit debat, in tegenstelling tot voorgaande debatten over de kwestie, voor een zeer strijdbare en offensieve houding. Hij stelt in een reactie op GroenLinks-leider Klaver dat "op geen enkele manier" uit zijn feedback op de brief van Opstelten te concluderen valt dat hij informatie bij de Kamer heeft willen weghouden. Het woord 'kwetsbaar' in de kantlijn zetten betekent niet dat hij bedoelde dat de passage moest worden geschrapt, stelt Van der Steur. De minister herhaalt nog eens dat hij niet op zo'n wijze betrokken had moeten zijn bij het opstellen van de Kamerbrief. Maar daarvoor heeft hij eerder het boetekleed aangetrokken, benadrukt hij.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Steur blijft zichzelf vol overtuiging verdedigen. Vanaf de publieke tribune kijken zijn vrouw en chauffeur toe #steurdebat

Van der Steur: geen informatie willen weghouden

"Het dossier is niet fraai", was de eerste zin zojuist van de beantwoording van minister Van der Steur zojuist. Hij benadrukte nog eens dat hij de grens tussen adviseren en controleren als Kamerlid destijds "onvoldoende bewaakt" had. Van der Steur herhaalt dat hij lessen uit de hele zaak heeft getrokken, over zijn toenmalige rol als Kamerlid en voor zijn functioneren als minister.

Een strijdbare Van der Steur ontkende vervolgens dat hij met zijn opmerkingen in de kantlijn van de bewuste Kamerbrief van Opstelten - („Zeer kwetsbaar. Als dit de herinnering van de stas [staatssecretaris, red.] is waarom is dat dan niet eerder gemeld?”) - heeft geprobeerd informatie bij de Tweede Kamer weg te houden. Als hij wilde dat informatie niet naar de Kamer ging, zette hij er een streep door, aldus Van der Steur. Dat het bedrag van de schikking uiteindelijk uit de brief werd geschrapt, was het besluit van minister Opstelten en niet van hemzelf, zegt Van der Steur. "Ik weet niet waarom die bedragen eruit zijn gehaald." Van der Steur zegt dat zijn intentie steeds "zuiver" is geweest.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Steur: "Ik weet niet waarom die bedragen eruit zijn gehaald. Ik was geen minister van Justitie" #steurdebat
Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Er is geschrapt. Maar, zegt Vd Steur: "Ik weet niet of er een causaal verband is met mijn opmerking, die niet bedoeld was om te schrappen"

De fractieleiders van de oppositie zijn nog niet overtuigd van dit verweer. "Niemand gelooft u meer", beet PVV-leider Wilders Van der Steur toe. Van der Steur reageert geïrriteerd op de vragen van sommige fractievoorzitters:

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Steur is geïrriteerd: "Ik schreef: waarom is dit niet eerder gedeeld? Hoe kun je dan komen tot de conclusie dat ik zeg: schrappen?"

Debat geschorst tot 17.10 uur

Na de inbreng van de Partij voor de Dieren, 50Plus, Norbert Klein (Vrijzinnige Partij), oud-PvdA-Kamerlid Jacques Monasch (Nieuwe Wegen) en voormalig VVD'er Johan Houwers is het debat geschorst zodat minister Van der Steur en premier Rutte de antwoorden op de gestelde vragen kunnen voorbereiden. Het debat gaat om 17.10 uur verder.

Foto ANP / Jerry Lampen

PvdA: minister moet met 'stevig verweer' komen

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken is nu aan het woord. De PvdA heeft als coalitiepartner een cruciale rol in het debat van vandaag. Kuiken zegt dat de vraag die naar aanleiding van de nieuwe Nieuwsuur-onthullingen rijst, wat nu de precieze rol van toenmalig Kamerlid Van der Steur is geweest bij het weghouden van informatie aan de Tweede Kamer. Ook wil ze weten welke stappen Van der Steur later als minister heeft gezet om te zorgen dat de informatie wél naar de Kamer kwam. Ze stelt dat Van der Steur een rol had in "de oude cultuur van toedekken" op het ministerie van Veiligheid en Justitie en dat in het debat "moet blijken in hoeverre hem dat is aan te rekenen".

CDA-leider Buma vindt dat Kuiken mild is in haar voorlopige oordeel, omdat haar collega-Kamerlid Jeroen Recourt dinsdag sprak over "staatsrechtelijk zwaar weer" voor minister Van der Steur. Kuiken zegt dat het "een serieus debat" betreft en dat Van der Steur met "een stevig verweer" moet komen.

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim PvdA'er Attje Kuiken: "Er ligt hier een staatsrechtelijk serieus vraagstuk. Vraagt om een stevig verweer van de minister" #steurdebat

Zijlstra steunt Van der Steur niet onvoorwaardelijk

VVD-fractieleider Zijlstra vindt dat andere fractievoorzitters te snel waren met hun oordeel, soms al voor het begin van het debat. Zijlstra herhaalt dat er "serieuze aantijgingen" zijn bijgekomen aan het adres van Van der Steur, maar de VVD-fractievoorzitter wil Van der Steur nog de kans geven om zich in dit debat te verdedigen.

Van onvoorwaardelijke steun van de kant van de VVD-fractie is dus geen sprake, signaleert ook onze politiek columnist Tom-Jan Meeus:

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Slechts voorwaardelijke steun van @HalbeZijlstra voor vdSteur. O-oh #steurdebat

Meeus plaatst ook nog even de toenmalige rolverdeling tussen Van der Steur en Opstelten in perspectief:

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus vdSteur hielp Opstelten omdat Opstelten verzwakt was - en vdSteur hoopte opvolger te worden. Dit laatste lukte, helaas voor hem #steurdebat

Zijlstra krijgt vragen over 'achterhouden' e-mail

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt het "goed dat we het debat vandaag voeren" omdat er opnieuw een reeks aantijgingen liggen aan het adres van minister Van der Steur. Maar Zijlstra vindt dat de nieuwe onthullingen van Nieuwsuur-journalist Bas Haan niet heel veel nieuws hebben gebracht. Zijlstra benadrukt ook dat Van der Steur in het debat in december al heeft aangegeven dat het doen van tekstsuggesties als Kamerlid aan minister Opstelten niet verstandig was.

Zijlstra haalde ook de e-mail aan waarop Nieuwsuur-journalist Bas Haan zijn nieuwste onthullingen baseerde. Die mail was wel in het bezit van de commissie-Oosting, die de politieke afhandeling van de Teevendeal al twee keer onderzocht. Verschillende partijen vinden dat Van der Steur deze e-mail zelf ook aan de Kamer had moeten sturen vanwege de 'actieve informatieplicht' die het kabinet heeft. Zijlstra noemt dit "vergezocht" en wordt hierop aangevallen door onder anderen Pechtold (D66) en Buma (CDA). "Op deze manier kan het een kort debat worden", dreigt Pechtold. Buma zegt tegen Zijlstra dat hij het meer als zijn taak zou moeten zijn om het kabinet te controleren dan om Van der Steur te beschermen.

De commissie-Oosting schreef in een onderzoeksrapport al dat Van der Steur met "een aantal vragen en tekstuele suggesties" was gekomen. En dat had het wat de commissie betreft ook niet hoeven zijn voor de Tweede Kamer. Maar dan hadden ze erover moeten doorvragen. Volgens de commissie is er dus ook niks achtergehouden. Voorzitter Marten Oosting, oud-ombudsman, zei eerder deze week in een reactie tegen NRC dat hij zich precies aan de onderzoeksopdracht heeft gehouden. Die luidde: ontdek of minister Opstelten en zijn ambtenaren hun best deden om het bonnetje verborgen te houden. En niet: onderzoek de rol van Tweede Kamerlid Van der Steur.

Lees meer: Waarom was nu net die ene e-mail niet openbaar?

SGP-leider Van der Staaij heeft maar één vraag

SGP-fractieleider Kees van der Staaij zegt dat hij zich na de nieuwe onthulling van Nieuwsuur de vraag heeft gesteld of een nieuw debat over de Teevendeal "wel fair is". "Moet je het boek niet een keer kunnen sluiten?"

Ja, vindt hij, want er zijn opnieuw "serieuze aantijgingen" geuit richting minister Van der Steur en premier Rutte. Van der Staaij heeft daarom maar één vraag voor beide bewindslieden vandaag:

"Wilt u gemotiveerd reageren op de geuite beschuldiging dat u opzettelijk onwaarheden zou hebben gesproken in de richting van de Kamer?"

Twitter avatar christiaanpe Christiaan Pelgrim Vd Staaij steunde eerder al motie v afkeuring voor #Teevendeal. "Moet je dan niet eens durven zeggen: het is mooi geweest?" #steurdebat

De opstelling van de SGP vandaag is belangrijk. Mochten beide coalitiepartijen (VVD en PvdA) Van der Steur blijven steunen, dan kunnen de drie zetels van de SGP cruciaal zijn bij een eventuele motie van wantrouwen. De coalitiefracties hebben momenteel samen 75 zetels - net geen meerderheid meer - wegens het vertrek van PvdA-Kamerlid Jacques Monasch eind vorig jaar.

Buma: uiteindelijk blijft één waarheid overeind

CDA-leider Sybrand Buma is hard in zijn oordeel over minister Van der Steur. "De minister wilde zaken niet ophelderen, maar probeerde ze toe te dekken. Het was niet de waarheid die hij zocht, het was alleen de politieke redding van de VVD die hij zocht. Wat doet dat met het vertrouwen in de zuiverheid van de rechtshandhaving?"

Premier Rutte wist volgens Buma ook "meer dan wij tot nu toe hadden kunnen vermoeden". De CDA-leider vindt dat Rutte zijn verantwoordelijkheid in dit dossier niet kan afschuiven door te zeggen dat hij niet van alles op de hoogte was. Buma concludeert:

"Omdat voor hem niet de waarheid, maar het politieke leven van de VVD-bewindslieden voorop stond. Dat rechtvaardigde voor hem een doofpot. Maar uiteindelijk blijft één waarheid altijd overeind. Hoogmoed komt voor de val."

Klaver: vertrouwen burger staat op het spel

"Het vertrouwen van de burger staat op het spel" door de aanhoudende onthullingen over de Teevendeal, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver:

"In deze tijd van ‘alternatieve feiten’ is het beschamend dat wij als Kamer afhankelijk zijn van onderzoeksjournalisten zoals Bas Haan."

Van der Steur moet vandaag helderheid geven over zijn rol en intenties, wat Klaver betreft. En ook hij heeft vragen voor premier Rutte:

"Heeft de premier Van der Steur gevraagd wat hij nu wel en niet wist? Heeft de premier nooit gedacht: misschien is het niet verstandig om een Kamerlid dat zo betrokken was tot minister te benoemen?"

Minister Van der Steur donderdag voor aanvang van het debat. Foto ANP

Wilders richt pijlen op Rutte - 'premier zonder regie'

PVV-leider Geert Wilders valt in zijn inbreng niet zozeer Van der Steur, maar vooral premier Rutte keihard aan. "Het grootste falen zit bij de man die zich nog even premier mag noemen", aldus Wilders, die zich zeer bewust is van de aanstaande verkiezingen. Hij noemt Rutte een "premier zonder regie, zonder gezag". Wilders zegt dat hij niet kan wachten op 15 maart. "Hoe eerder dit kabinet van leugens en bedrog weg is, hoe beter."

Pechtold: jarenlang moest Kamer zelf op zoek naar feiten

Wat D66-leider Alexander Pechtold betreft hebben Rutte en Van der Steur in dit debat vandaag "de schijn tegen". Het debat gaat wat hem betreft niet meer over de opmerkelijke deal met drugscrimineel Cees H., "dit debat gaat over hoe vanuit het centrum van de macht is omgegaan met de feiten en de waarheid. Drie jaar lang moest Kamer als detective zelf op zoek naar die waarheid".

Pechtold noemt de taakopvatting van Van der Steur, die vergaand adviseerde over de Kamerbrieven van Opstelten, "ongekend". De D66-leider Pechtold vindt het moeilijk te geloven dat Rutte niet op de hoogte was van het feit dat toenmalig staatssecretaris Fred Teeven zich een veel hoger bedrag herinnerde dan het kabinet aan de Tweede Kamer had gemeld. "Het behoort bij de regierol van de premier om de feiten te kennen."

Roemer: Van der Steur moet van goeden huize komen

SP-leider Emile Roemer begint zijn inbreng met de opmerking dat "uitgerekend op de dag dat de premier oproept normaal te doen" - afgelopen maandag - "duidelijk wordt hoe zijn eigen mensen de kluit hebben bedonderd."

Over die opmerking valt VVD-fractieleider Zijlsta direct. Hij vraagt Roemer of de SP Van der Steur nog wel de kans geeft zich vandaag te verdedigen. Roemer zegt dat dit al het "zesde functioneringsgesprek van deze minister" is en voegt toe dat hij "van verschrikkelijk goede huize" zal moeten komen om het vertrouwen van de SP nog te behouden. Het debat gaat volgens Roemer om meer dan feiten, "het gaat om de grondhouding van de minister en de minister-president". "Onder leiding van deze premier is jarenlang structureel informatie achtergehouden aan de Tweede Kamer", concludeert Roemer.

Segers: dit debat gaat over de politieke moraal

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers begon het debat zojuist met de opmerking dat het nog zeven weken is tot de Tweede Kamerverkiezingen, "het moment dat we kiezers vertrouwen vragen". Segers benadrukt dat het in dit debat al lang niet meer gaat over de precieze gang van zaken rond de Teevendeal. "Dit debat gaat over politieke moraal, dit debat gaat over wat normaal is", refererend aan de open brief die Rutte begin deze week aan Nederland stuurde.

Segers zegt dat de rol van premier Rutte in de hele kwestie rond de Teevendeal nog "veel vragen oproept". Aan Van der Steur vraagt Segers of hij zelf vindt dat hij de Tweede Kamer steeds juist en volledig heeft geïnformeerd:

"Deze kwestie had nooit zo groot hoeven worden. Als Kamerlid Van der Steur zijn plicht had gedaan, hadden wij dit debat vandaag niet hoeven hebben."

Als context bij die laatste opmerking: in het boek dat Nieuwsuur-journalist Bas Haan dinsdag publiceerde staat een brief waarin Ard van der Steur als Tweede Kamerlid nogal directief advies geeft aan toenmalig minister Opstelten over de politieke afhandeling van deze deal. Het was al bekend dat Van der Steur Opstelten uitgebreid over zijn brieven adviseerde. Alleen dat Van der Steur door die conceptbrieven zo precies te lezen óók wist dat Teeven “herinneringen” aan de deal had, en die als “zeer kwetsbaar” typeerde in de kantlijn, dat wist de Tweede Kamer niet. Daarmee lijkt Van der Steur te adviseren om die herinneringen geheim te houden voor de Tweede Kamer. In de definitieve versie van de brief waren die herinneringen verdwenen.

Debat begint rond 14.15 uur

Is Ard van der Steur na donderdag nog minister van Veiligheid en Justitie? En hoe beschadigd komt premier Rutte uit het zoveelste debat over de Teevendeal? Dat zijn twee van de belangrijkste vragen in de aanloop naar het Kamerdebat over de nieuwste onthullingen van Nieuwsuur.

Lees meer: Redt Van der Steur het of niet? En meer vragen over het debat

Het debat, met Van der Steur en Rutte, begint zometeen rond 14.15 uur. Hieronder de sprekerslijst. Aanvrager Gert-Jan Segers van de ChristenUnie mag het debat beginnen, in totaal zijn er zestien sprekers. Het debat live kijken kan via NPO Politiek.