Gedichtendag

Straatpoëzie.nl toont gedichten in openbare ruimte

Nederland is vol poëzie, ook online en op straat. Om dat in kaart te brengen heeft de Utrechtse literatuuronderzoekster Kila van der Starre op donderdag, Gedichtendag, de website Straatpoëzie.nl gelanceerd. De website laat zien waar in de openbare ruimte welke poëzie te vinden is. Het gaat hier dus bij uitstek om poëzie die niet in boeken of dichtbundels staat. „Juist ook online, op televisie, in kranten, op festivals en in openbare ruimtes is veel poëzie te vinden”, legt Van der Starre uit. Als onderdeel van haar onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’ wil zij dit literair erfgoed vastleggen. De website, waar al meer dan 500 gedichten en hun plekken te vinden zijn, is gebaseerd op crowdsourcing; iedereen kan zijn of haar kennis bijdragen aan de site. (NRC)