Reportage

‘Amsterdam moet regie terug over inburgering’

Statushouders

Amsterdam moet weer regie krijgen over de inburgering van statushouders in de gemeente. Dat zegt wethouder Inburgering Simone Kukenheim (D66). Volgens de wethouder zorgt de gemarginaliseerde rol van gemeenten in de inburgering – veroorzaakt door de Wet inburgering die sinds 2013 van kracht is – dat steeds minder statushouders slagen voor het inburgeringsexamen of zelfs deelnemen aan de inburgeringscursussen.

Aanleiding voor de uitspraak van Kukenheim is het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer over inburgeren dat dinsdag gepresenteerd werd. Daaruit blijkt dat sinds 2013 nog slechts 39 procent van de migranten slaagt voor het inburgeringsexamen, terwijl dat daarvoor nog 80 procent was. Sinds 2013 geldt de nieuwe Wet inburgering, die bepaalt dat statushouders hun inburgeringscursus zelf moeten regelen en betalen. Ook is de regie van de inburgering sinds invoering van deze wet van de gemeenten overgeheveld naar de landelijke Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

En daar gaat het volgens Kukenheim mis. „Gemeenten kunnen in de huidige situatie geen enkel inzicht meer krijgen in de vordering van de inburgering in hun stad”, aldus de woordvoerder van Kukenheim. De wethouder pleit in plaats van de landelijke aanpak die nu door DUO wordt uitgevoerd, voor gemeentelijk „maatwerk” als het gaat om inburgeren. „Sommige mensen spreken bijvoorbeeld al goed Nederlands, en kunnen al voordat ze hun examen gehaald hebben stage gaan lopen of aan het werk, zodat ze niet zo lang van een uitkering hoeven te leven en extra snel inburgeren”, zegt de woordvoerder. Statushouders die analfabeet zijn zullen juist meer hulp nodig hebben.