Tweede Kamer stemt in met Klimaatverdrag Parijs

Klimaat De goedkeuring van ‘Parijs’ is slechts een eerste stap. Wat de VVD betreft betekent dit nog geen intensivering van het klimaatbeleid.

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met ratificatie (goedkeuring) van het Klimaatverdrag van Parijs. De Kamer was nagenoeg unaniem, alleen de PVV stemde tegen. Ratificatie is een eerste stap, zo benadrukte verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA). De uitwerking is aan volgende kabinetten.

Het Klimaatverdrag van Parijs voorziet in mondiale reductie van de CO2-uitstoot. De opwarming van de aarde moet daardoor beperkt worden tot maximaal 2 graden. Het verdrag werd in december 2015 ondertekend door 195 landen.

Het linkse blok in de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en D66) hadden ratificatie het liefst als hamerpunt behandeld, beducht als ze waren dat de VVD behandeling van het wetsvoorstel zou traineren en over de verkiezingen heen zou tillen.

Maar VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra zei al vroeg in het debat dat zijn partij voor zou stemmen. „Het is het belangrijkste internationale verdrag van het afgelopen decennium.” Alleen zal dat voorlopig, wat de VVD betreft, geen intensivering van het Nederlandse klimaatbeleid betekenen. „Een nieuw kabinet zal voortborduren op het huidige milieu- en klimaatbeleid”, volgens Dijkstra. In 2013 sloot minister Kamp (Economische Zaken, VVD) een Energieakkoord met het bedrijfsleven en tal van maatschappelijke organisaties. Dijkstra: „In 2018 moet dat plaatsmaken voor een Energieakkoord 2.0.”

Lees meer over de details van het akkoord: Grote woorden voor een ambitieus akkoord

India en China hoeven niet - zoals de ontwikkelde economieën - elke vijf jaar een prestatierapport af te leveren. Vooral Europa was voorstander van de verplichtingen. Ook hoeven de opkomende economieën minder transparant te berichten over hun voortgang. Kanttekening: met satellietbeelden is de voortgang steeds beter onafhankelijk vast te stellen.

Ratificatie nog voor de verkiezingen

Toch wil GroenLinks ratificatie nog voor de Kamerverkiezingen in maart procedureel afgehandeld hebben, inclusief goedkeuring in de Eerste Kamer. In een door Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) ingediende motie wordt het kabinet opgeroepen om alles in het werk te stellen om dat mogelijk te maken.

De PVV is tegen ratificatie vanwege de kosten (73 miljard euro tot 2021), de 100 miljard euro extra ontwikkelingshulp die in het verdrag is afgesproken en de „onbetrouwbaarheid” van de verdragspartners. Bovendien, aldus het PVV-Tweede Kamerlid Barry Madlener, „ligt het verdrag al in de prullenmand nu de VS afhaakt”.

Staatssecretaris Dijksma gaf toe dat de opstelling van de Amerikaanse president Donald Trump een slecht teken is. „Het is teleurstellend dat de Trump-administration ervoor kiest om qua milieubeleid de tijd jaren terug te zetten. In een wereld waarin we stappen vooruit willen zetten, zijn dat teleurstellende signalen.”

Lees meer over het Klimaatverdrag van Parijs klimaattop.nrc.nl

Tegelijkertijd, zo benadrukte Dijksma, hebben negentien Amerikaanse staten verkondigd hun energiebeleid conform het Klimaatakkoord voort te zetten. „En in de VS hebben staten ook de ruimte dat te doen. De beweging die in Parijs in gang is gezet, is niet meer te stuiten. Zelfs niet door de machtigste man ter wereld.”