Trump geeft omstreden pijpleidingen groen licht

olie President Trump heeft de besluiten van Obama om geen oliepijpleidingen aan te leggen in kwetsbare gebieden herroepen.

Geplande pijpleidingen
Geplande pijpleidingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag per decreet groen licht gegeven voor de voltooiing van twee omstreden oliepijpleidingen: de Keystone XL-pijpleiding en de Dakota Access-pijpleiding.

Tegen beide megaprojecten bestaat grote tegenstand van milieuactivisteren en inheemse bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten. President Obama had eerder besloten de projecten uit milieuoverwegingen stil te leggen.

De stap van Trump kwam niet onverwacht: hij had tijdens zijn campagne al beloofd het besluit van Obama terug te zullen draaien en de Noord-Amerikaanse oliesector vrij spel te zullen geven.

„Vanaf nu gaan we pijpleidingen aanleggen in de Verenigde Staten”, zei Trump in de Oval Office op zijn tweede volle werkdag. Hij tekende ook een decreet dat de materialen voor de pijpleidingen in de VS moeten worden geproduceerd.

Het besluit van Trump kan mogelijk snel leiden tot hervatting van de aanleg van de Dakota Access-pijpleiding. Vorige maand besloten Amerikaanse autoriteiten voorlopig geen toestemming te geven voor de aanleg van een sluitstuk van dat project nabij Standing Rock, een reservaat van de Sioux-bevolking in North Dakota. De angst bestond dat de pijpleiding het drinkwater in gevaar zou brengen.

De pijpleiding moet olie uit de schalievelden van North Dakota naar raffinaderijen in Illinois brengen. Tegen de aanleg werd maandenlang fel geprotesteerd. Een alternatieve route zou worden bestudeerd.

De Keystone XL ligt al langer stil. In 2015 besloot Obama na jaren van intensief debat geen toestemming te geven voor de aanleg van het project. Deze leiding moest ruwe olie uit de teerzanden in de Canadese provincie Alberta naar raffinaderijen aan de Golf van Mexico gaan vervoeren.

Volgens Obama was het project niet in het nationale belang van de Verenigde Staten, mede omdat het met de exploitatie van de teerzanden een relatief vervuilende manier van oliewinning zou stimuleren.

Dit strookte niet met plannen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen terug te dringen, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Trump heeft duidelijk gemaakt dat dit voor hem geen prioriteit heeft.

De initiatiefnemer van Keystone XL, TransCanada Pipelines, heeft al belangstelling getoond om het gestrande project weer op te starten.