Staat niet nalatig bevonden in Q-koortszaak

UITspraak De Ombudsman vond dat de staat in gebreke bleef. Hij bepleitte vergoeding van schade door Q-koorts. Maar de rechtbank wijst dat af.

De overheid is niet nalatig geweest bij de aanpak van de Q-koorts tussen 2007 en 2010. Gezien de stand van de wetenschap destijds was de voorlichting van de overheid aan betrokken bedrijven, omwonenden en passanten afdoende. Ook was toen te weinig bekend over de gevolgen van de ziekte voor mens en dier om achteraf te stellen dat de staat meer had moeten doen.

Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag geoordeeld in een zaak van 297 Q-koortsslachtoffers tegen de staat. Ze eisten schadevergoeding omdat ze vinden dat de staat nalatig is geweest. Sinds 2009 zijn 74 patiënten overleden. Er zijn nog zo’n driehonderd mensen met chronische Q-koorts. Zo’n achthonderd mensen kampen nog met chronische vermoeidheid. Bedrijven gingen failliet.

Schadevergoeding werd woensdag afgewezen: „De rechtbank is van oordeel dat de algemene voorlichting over Q-koorts voldoende is geweest”, aldus het vonnis. „Verder konden omwonenden en passanten op basis van de verstrekte informatie weten in welke gemeenten zich een (mogelijk) besmet bedrijf bevond. Doel hiervan was dat mensen een eigen inschatting konden maken van de gevaren die zij liepen en, zo mogelijk, preventieve maatregelen konden nemen.”

De uitspraak van de Haagse rechtbank leidde tot heftige emoties bij de slachtoffers. Hun advocaten zeiden eerst het zeventig pagina’s dikke vonnis te willen lezen, voor ze besluiten of ze in hoger beroep gaan.

Ook Marianne Thieme, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, was bij de uitspraak. Ze reageerde teleurgesteld, al erkende ze dat de bestuursrechter weinig anders kon. „Daarom is nu de politiek aan zet. De wetgever moet voor dit soort crisissituaties veel strakkere regels maken, waarbij het belang van de gezondheid van mens en dier vooropstaat. Nu prevaleerde te veel het economisch belang.”

In 2012 stelde de Nationale Ombudsman dat de overheid meer had kunnen doen, en stelde compensatie voor slachtoffers voor. Dat wees de staat af. De rechter zei woensdag het optreden van de staat aan andere beginselen te toetsen dan de Ombudsman.