RIVM: minder vlees eten voor betere gezondheid en beter milieu

Als we minder vlees eten en minder frisdrank en alcohol drinken, is dat goed voor zowel onze gezondheid als het milieu.

Het vleesschap in een supermarkt.
Het vleesschap in een supermarkt. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Nederlanders moeten minder vlees en andere dierlijke producten zoals melk en kaas gaan eten. Dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook noodzakelijk om de doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Hoewel de meeste Nederlanders gezond zijn, is ongeveer de helft van de bevolking te zwaar en eten we over het algemeen te veel. We zouden meer plantaardige producten moeten eten, schrijft het RIVM in een rapport over Nederlandse eetgewoonten. Nu bestaat gemiddeld nog 30 procent van het eten uit dierlijke producten. Ook worden er teveel suikerhoudende en alcoholische dranken genuttigd.

Dat Nederlanders best met minder eten kunnen leven, blijkt uit cijfers over de hoeveelheid eten die wordt verspild. Jaarlijks verspillen we in Nederland gemiddeld 47 kilo eten per persoon. Als gevolg van dit gezondere dieet zal het aantal chronisch zieken afnemen, net als het aantal mensen met obesitas. Nu is het percentage Nederlanders dat aan obesitas lijdt nog 13 procent.

25 procent van de broeikasgasuitstoot komt door voedsel

Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen vormt de productie en consumptie van voedsel een zware belasting voor het milieu. Volgens het RIVM zorgt voedsel wereldwijd voor 25 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan, 55 procent, is gerelateerd aan dierlijke producten. Ook veroorzaakt voedsel 60 procent van het verlies aan biodiversiteit.

De overheid zet in een poging de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen tot nu toe vooral in op energiebesparing in verschillende sectoren, maar volgens het RIVM zijn die doelen niet haalbaar als er niet ook wat wordt gedaan aan de nationale voedselconsumptie. Daarom pleit het instituut ervoor dat de Nederlandse overheid maatregelen moet nemen om Nederlanders aan een gezonder dieet te krijgen. Daarbij denkt het instituut aan accijnzen voor vlees en andere dierlijke producten, en duidelijkere etikettering zodat mensen in de winkel snel kunnen zien of een product duurzaam en gezond is. Daarbij ziet het RIVM wel enkele dilemma’s: zo spreekt het van een “spanningsveld” voor consumenten met aan de ene kant klimaatdoelstellingen en het voornemen duurzamer te leven, en aan de andere kant gemak en prijzen van producten in de winkels.