RIVM: minder vlees eten nodig voor halen klimaatdoel

Milieu Dringt de overheid de consumptie van vooral dierlijk voedsel niet terug, dan worden de afspraken van ‘Parijs’ niet gehaald.

Dierlijk voedsel belast het milieu sterk
Dierlijk voedsel belast het milieu sterk

Nederlanders moeten minder vlees en andere dierlijke producten, zoals melk en kaas, gaan eten. Dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet alleen goed voor hun gezondheid, maar ook noodzakelijk om de doelstellingen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs.

Hoewel de meeste Nederlanders gezond zijn, eten ze te veel en is ongeveer de helft van de bevolking te zwaar. Nederlanders zouden meer plantaardige producten moeten eten, schrijft het RIVM in een rapport over Nederlandse eetgewoonten. Nu bestaat gemiddeld nog 30 procent van het eten uit dierlijke producten. Ook worden er te veel suikerhoudende en alcoholische dranken genuttigd.

Door een gezonder dieet zal het aantal chronisch zieken afnemen, meent het RIVM, net als het aantal mensen met obesitas. Nu lijdt 13 procent van de Nederlanders aan zwaarlijvigheid; dan zijn ze 20 procent zwaarder dan nog gezond is voor hun lengte.

Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, vormen productie en consumptie van voedsel een zware belasting voor het milieu. Volgens het RIVM zorgt voedsel wereldwijd voor 25 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan, 55 procent, is gerelateerd aan dierlijke producten. Ook veroorzaakt voedsel 60 procent van het verlies aan biodiversiteit, onder meer door het ‘leegvissen’ van zeeën en kappen van oerwoud voor landbouwgrond.

In haar streven de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen, zet de overheid tot nu toe vooral in op energiemaatregelen, zoals sluiting van kolencentrales en bevordering van zonne- en windenergie. Volgens het RIVM zijn die klimaatdoelen niet haalbaar als niet ook de nationale voedselconsumptie wordt aangepakt. Daarom bepleit het instituut voor overheidsmaatregelen om Nederlanders aan een gezonder dieet te krijgen. Daarbij denkt het aan accijnzen voor vlees en andere dierlijke producten, en duidelijker etikettering zodat mensen in de winkel snel kunnen zien of een product duurzaam en gezond is.

Het RIVM ziet overigens wel een „spanningsveld” voor consumenten, als ze moeten kiezen tussen enerzijds abstracte klimaatdoelen en duurzamer leven, en aan de andere kant het gemak en de lage prijzen van minder gezonde producten in de winkels.

Dat Nederlanders best met minder voedsel toe kunnen, blijkt uit RIVM-cijfers over de verspilling ervan. Gemiddeld gooit een Nederlander 47 kilo voedsel per jaar weg, op een totaal van duizend kilo aan eten en drinken.