Onderzoeksraad bekijkt aanvaring stuw Grave

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt niet alleen de aanvaring zelf, maar ook de gevolgen daarvan en hoe daarmee is omgegaan.

Schepen kunnen weer door de sluis bij Grave varen.
Schepen kunnen weer door de sluis bij Grave varen. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) stelt een onderzoek in naar de aanvaring bij de stuw bij Grave. Daarbij wordt zowel gekeken naar de aanvaring zelf als de gevolgen ervan en hoe daarmee is omgegaan door de plaatselijke autoriteiten.

De OVV heeft al bij verschillende instanties informatie over het ongeval opgevraagd direct na het incident op 29 december vorig jaar. De raad buigt zich nu over die gegevens om vervolgens een onderzoeksvraag te formuleren. Er is nog niet bekendgemaakt of bepaalde personen of instanties mogelijk sancties opgelegd kunnen krijgen.

Lees ook: Schade aan stuw stimuleert vernieuwing van watertechnologie

Stuw ernstig beschadigd

Door de aanvaring met een binnenschip raakte de stuw zwaar beschadigd. Omdat vervolgens een sluis in het Maas-Waalkanaal te laat werd gesloten zakte daardoor het waterpeil in het kanaal en de Maas drastisch.

Als gevolg daarvan kwamen woonboten droog of scheef te liggen en werd scheepvaart door het kanaal en de Maas nabij Grave onmogelijk. Om die problemen op te lossen is Rijkswaterstaat twee weken geleden begonnen met de bouw van een tijdelijke dam bij de stuw in Grave. Daarna is het waterpeil weer langzaam verhoogd.

Bekijk hier een animatievideo van Rijkswaterstaat over de aanleg van de tijdelijke dam:

Lees ook: ‘Dat Rijkswaterstaat niks meer weet, slaat nergens op’.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Het incident vond plaats op een mistige avond. Justitie maakte eerder bekend dat de Slowaakse schipper die de tanker bestuurde niet onder invloed was. Wel had dezelfde schipper eerder een aanvaring in het Duitse Rijn-Hernekanaal. Toen botste hij niet op een stuw, maar op een brug. Het ongeval zou volgens onderzoekers aan een technisch mankement te wijten zijn.

Afgelopen maandag voeren de eerste schepen weer door de stuw van Grave. Op dinsdag rond 15.00 uur stonden de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal weer gelijk, aldus Rijkswaterstaat. Daardoor kon de keersluis Heumen weer geopend worden en kon de scheepvaart tussen Sambeek en Grave weer zonder enige hinder doorgaan. Er geldt geen maximale diepgang voor de binnenvaartschepen meer.

Lees ook: Wie dit gaat betalen? Dat weet niemand

Jaarlijks varen zo’n 11.000 binnenvaartschepen door het sluis- en stuwcomplex Grave.