Klimaat

Grondstofakkoord: vanaf 2050 alle materialen hergebruiken

Om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen hebben 180 partijen dinsdag in Den Haag het Nationale Grondstoffenakkoord getekend. Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken. Bedrijven, gemeenten, provincies, rijksoverheid en maatschappelijke organisaties hebben zich aan het akkoord verbonden. Binnen een half jaar moeten de eerste voorstellen er liggen op de terreinen van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Het kabinet wil het gebruik van grondstoffen in 2030 hebben gehalveerd. Al bij de productie zou moeten worden nagedacht over hergebruik, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM, PvdA). Hergebruik vermindert de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de opwarming van de aarde. (ANP)