eetgewoonten

RIVM: men moet minder vlees eten voor een betere gezondheid en een beter milieu

Nederlanders moeten minder vlees en andere dierlijke producten zoals melk en kaas gaan eten. Dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook noodzakelijk om de doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Ongeveer de helft van de bevolking is te zwaar en we eten over het algemeen te veel. We zouden meer plantaardige producten moeten eten, schrijft het RIVM in een rapport over Nederlandse eetgewoonten. Nu bestaat gemiddeld nog 30 procent van het eten uit dierlijke producten. Ook worden er teveel suikerhoudende en alcoholische dranken genuttigd.

Dat Nederlanders best met minder eten kunnen leven blijkt uit cijfers over de hoeveelheid weggegooid eten. Jaarlijks verspillen we in Nederland gemiddeld 47 kilo eten per persoon. Als gevolg van dit gezondere dieet zal het aantal chronisch zieken afnemen, net als het aantal mensen met obesitas. Nu is het percentage Nederlanders dat aan obesitas lijdt nog 13 procent.

Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen vormt de productie en consumptie van voedsel een zware belasting voor het milieu. Volgens het RIVM zorgt voedsel wereldwijd voor 25 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan, 55 procent, is gerelateerd aan dierlijke producten. Ook veroorzaakt voedsel 60 procent van het verlies aan biodiversiteit.

De overheid zet in een poging de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen vooral in op energiebesparing in verschillende sectoren, maar volgens het RIVM zijn die doelen niet haalbaar als er niet ook wat wordt gedaan aan de nationale voedselconsumptie. Daarom pleit het instituut ervoor dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt om Nederlanders aan een gezonder dieet te krijgen. Daarbij denkt het aan accijnzen voor dierlijke producten en duidelijkere etikettering zodat mensen in de winkel snel kunnen zien of een product duurzaam en gezond is.