Opinie

    • Maarten Schinkel

Trumponomics nog mistig

De opmars van de dollar is tot staan gebracht, de sprint op de beurzen is veranderd in een surplace. De aanvankelijke reactie van de financiële markten op de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten is omgeslagen in een afwachtende houding.

Dat bleef zo, toen team-Trump maandag handen en voeten gaf aan sommige van de verkiezingsbeloften voor de economie. Een groep van industriëlen kreeg te horen dat bedrijven kunnen rekenen op een belastingverlaging van formeel 35 procent nu tot ‘tussen de 15 en 20 procent’. Ondernemingen die activiteiten naar het buitenland verplaatsen en dan willen terugexporteren naar de VS krijgen te maken met hoge strafheffingen. Het personeelsbestand van een groot deel van de federale overheid wordt bevroren. En TPP, het handelsverdrag met landen rond de Stille Oceaan, gaat de prullenbak in. Regels voor het bedrijfsleven worden ‘voor driekwart’ geschrapt.

Dat klinkt allemaal concreet maar voor het meeste hiervan heeft het Witte Huis het Congres nodig, de staten en soms zelfs lagere overheden. De belastingverlaging voor de middenklasse, die Trump maandag beloofde, is nog vaag, net zoals de grootschalige investeringen in de infrastructuur.

De mist is, kortom, nog steeds niet opgetrokken. Dat noopt tot voorzichtigheid bij het inschatten van de economische gevolgen. Extra voorzichtigheid zelfs, want er is, zeker sinds de kredietcrisis, veel kritiek op de voorspellende gaven van de economische wetenschap. Alsof voorspellen, en niet verklaren, de belangrijkste taak is van deze discipline.

De Brexit is een goede illustratie. De doemvoorspellingen voor de economie na een Brits ‘nee’ zijn ogenschijnlijk niet uitgekomen. Het gaat vooralsnog prima met de bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk. Maar van een daadwerkelijke Brexit is in de praktijk dan ook nog geen sprake, en ook hier is het onduidelijk hoe die eruit zal zien en wanneer hij plaats vindt. Bij gebrek aan beleid spelen vooralsnog alleen vertrouwenseffecten een rol. En die zijn wispelturig en vluchtig.

Het valt aan te nemen dat er meer, en veel eerder, duidelijkheid komt over de plannen van de regering-Trump. Geven zij de economie aanvankelijk een impuls, die later tot teleurstelling leidt? Dat lijkt de voorzichtige consensus onder economen, zoals ook blijkt uit een peiling onder Nederlandse beoefenaren van deze wetenschap. Vooralsnog lijkt het verstandig, voor bedrijven, beleggers én buitenlandse overheden, om rekening te houden met een brede waaier aan mogelijke uitkomsten. Want als voorspellen onmogelijk is, is het soms beter om er even van af te zien.