Opinie

Trumponomics nog mistig

De opmars van de dollar is tot staan gebracht, de sprint op de beurzen is veranderd in een surplace. De aanvankelijke reactie van de financiële markten op de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten op 8 november is omgeslagen in een afwachtende houding.

Dat is niet verwonderlijk. Nog steeds schept team-Trump, nu in het Witte Huis, geen coherent beeld van hoe de gedane verkiezingsbeloften zullen worden omgezet in beleid.

De contouren van de plannen met de economie zijn bekend. Belastingverlaging, met name voor het bedrijfsleven. Het terughalen van vooral industriële banen die naar het buitenland verdwenen zijn, zoals naar Mexico. Grootschalige investeringen in de infrastructuur. Het bevoordelen van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het heroverwegen van handelsverdragen en het verhogen van invoertarieven.

De combinatie en het melange van al deze maatregelen is al lastig genoeg om conclusies uit te trekken. Tel daar de onduidelijkheid bij op of sommige van deze voornemens wel uitvoerbaar zijn, en de mist wordt nog dichter.

Er is, zeker sinds de kredietcrisis, veel kritiek op de voorspellende gaven van de economische wetenschap. Alsof voorspellen, en niet verklaren, de belangrijkste taak is van deze discipline. En het moet gezegd: net als overal in de samenleving is ook hier de aandacht verschoven van wat er gebeurd is, naar wat er nu gebeurt, naar wat er te gebeuren staat.

Dat is moeilijk waar te maken. De Brexit is een goede illustratie. De doemvoorspellingen voor de economie na een Brits ‘nee’ zijn ogenschijnlijk niet uitgekomen. Het gaat vooralsnog prima met de bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk. Maar van een daadwerkelijke Brexit is in de praktijk dan ook nog geen sprake, en ook hier is het onduidelijk hoe deze er uit zal zien en wanneer hij plaats vindt. Bij gebrek aan daadwerkelijk beleid spelen vooralsnog alleen vertrouwenseffecten een rol. En die zijn wispelturig en vluchtig.

Het valt aan te nemen dat er wel meer, en veel eerder, duidelijkheid komt over de plannen van de regering-Trump. Geven zij de economie aanvankelijk een impuls, die later tot teleurstelling leidt? Dat lijkt de voorzichtige consensus onder economen, zoals ook blijkt uit een peiling onder Nederlandse beoefenaren van deze wetenschap. Vooralsnog lijkt het verstandig, voor bedrijven, beleggers én buitenlandse overheden, om rekening te houden met een brede waaier aan mogelijke uitkomsten. Want als voorspellen onmogelijk is, is het soms beter om er even van af te zien.