Opinie

Microsoft wil ‘digitale bejaarden’ helpen

Afbeelding: Microsoft

Je eerste grijze borsthaar, een leesbril, de folder van een elektrische fiets. Dat zijn tekenen dat de aftakeling begonnen is. Bij Microsoft meten ze je leeftijd af aan hoe handig je met een computer bent. „Als het gaat om technologische vaardigheden voelen Nederlanders zich al vroeg ‘digitaal bejaard’ – op hun 54ste”, mailt het techbedrijf deze week. Er zit een plaatje bij van een grijsaard in rode spencer. Hij kijkt sip naar zijn laptop.

Microsoft liet de it-kennis van het Nederlandse publiek peilen. Zo’n onderzoekje is een gebruikelijke manier om aandacht te vragen voor een product, in dit geval ‘Microsoft Sessies’: gratis bijspijkercursussen. 

Digitale vaardigheden

Een representatieve groep van ruim duizend Nederlanders vulde een vragenlijst in en dat leverde conclusies op als ‘mannen zijn banger voor robots dan vrouwen’ en ‘69 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk nieuwe digitale vaardigheden aan te leren’. Onder digitale vaardigheden rekent Microsoft onder meer ‘apps die je gebruikt bij het koken, het bedienen van de thermostaat en de financiële administratie’. Maar WhatsApp, in gebruik bij ruim 11 miljoen Nederlanders, wordt niet genoemd.

Toch maar even gebeld met Microsoft; waar ze dat bejaarde vandaan halen. Want er zijn ook jonge mensen die een computer nog niet herkennen als ze erover struikelen. En ik ken genoeg ouderen die met één hand een video bewerken en met de andere hand hun kleinkinderen terroriseren op Facebook. We moeten er geen aanstoot aan nemen, zegt Microsoft. De term ‘bejaard’ zou spontaan genoemd zijn door één van de ondervraagden.

Verreweg de meeste vragen die Seniorweb krijgt, gaan over Windows 10

‘Digitaal fit’

Digitaal bejaard is in ieder geval een denigrerende omschrijving, vinden ze bij Seniorweb. Deze website helpt ouderen met het verbeteren van hun computervaardigheden. Ze spreken daar liever over ‘digitaal fit’. „We hebben 150.000 leden. Ook 75-plussers kunnen een mailtje versturen en facebooken”, zegt Saskia Hamminga van Seniorweb. 

Verreweg de meeste vragen die Seniorweb krijgt, gaan over Windows 10. Dat besturingssysteem ziet er in de ogen van oudere gebruikers compleet anders uit dan Windows XP of Windows 98, de systemen waarmee ze al werkten toen er nog een trekschuit voer. Ze sidderen nog bij de gedachte aan Windows 8, waarin Microsoft de startknop verwijderde. Die kwam later – ploep – toch weer terug.

Wat het ook niet makkelijker maakt: Microsoft heeft er een handje van productnamen te wijzigen. Zo heetten de Live Folders eerst Skydrive en daarna Onedrive. MSN Mail veranderde in Windows Live Mail, Live Hotmail en toen in Outlook.com. 

Een verstandig mens legt zinloze veranderingen naast zich neer. Dat is geen gebrek aan kennis of een teken van ouderdom, maar een bewijs dat de technologiesector zijn huiswerk beter moet doen. Misschien is daar ook een cursus voor.