In China is golf een bron van verderf: 111 banen moeten er permanent dicht

Chinese golfers blijken volhoudende sportbeoefenaars. Hoewel China de aanleg van nieuwe golfbanen al sinds 2004 heeft verboden, bleven de groene golfbanen opduiken.

Pas nu heeft de Chinese regering opgedragen ruim honderd golfbanen te sluiten. Van de 683 banen in het land, zullen er 111 permanent dicht moeten, zegt de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie.

Golfbanen nemen schaarse landbouwgrond in en slurpen water.

Naast de 111 sluitingen moeten achttien Chinese golfbanen illegaal verkregen delen van hun terrein afstaan en moet de bouw van 47 andere golfbanen per direct gestaakt worden.

In 2011 begon de Chinese regering al strenger toe te zien op de regels en dat heeft recent dus tot actie geleid.

Golf raakte begin deze eeuw populair onder de rijker wordende bevolking in China en onder de Chinese ambtenarij en hoogwaardigheidsbekleders.

Daar kwam verandering in toen in 2015 de Communistische Partij haar 85 miljoen leden verbood het spelletje te spelen. President Xi Jinping noemde het „de bron van verderf” in zijn anticorruptiebeleid.

Golf werd regelmatig in één adem genoemd met fraude en corruptie, omdat er tijdens het spel veel dubieuze deals zouden worden gesloten. De partij beschouwde de sport zelfs als misdaad, maar kwam daar afgelopen jaar op terug.

‘Grote roerganger’ Mao Zedong zelf noemde golf een verachtelijke miljonairssport. Na zijn dood in 1976 werd golf voorzichtig weer populairder. (Reuters)