Groei biologische landbouw houdt aan

Vooral de groei van het aantal biologische runderen is opvallend. Dat heeft waarschijnlijk te maken met nieuwe regelgeving, en geld.

Een klant bekijkt op een app hoe een product scoort op duurzaamheidsaspecten.
Een klant bekijkt op een app hoe een product scoort op duurzaamheidsaspecten. Foto Lex van Lieshout / ANP

De oppervlakte van de grond die wordt gebruikt voor biologische landbouw is in 2016 gegroeid naar 52.000 hectare. Dat is een stijging van ruim 3 procent vergeleken met 2015, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat past in de trend van de afgelopen jaren. Sinds 2011 is er bijna 10 procent biologische landbouwgrond bijgekomen. De totale oppervlakte landbouwgrond slonk juist de afgelopen vijf jaar.

Het aantal biologische landbouwbedrijven steeg in vijf jaar met 2 procent naar ruim 1.400.

Biologisch gehouden dieren

Ook het aantal biologisch gehouden dieren groeide, vooral bij het pluim- en melkvee. Vergeleken met 2011 zijn er 65 procent méér biologische kippen, ruim drie miljoen. Dat is 3 procent van het totaal aantal kippen in Nederland. De biologische melkveestapel groeide met 54 procent naar 70.000 dieren (2 procent van het totaal). De biologische geiten (+43 procent) en varkens (+27 procent) zijn ook met steeds meer, terwijl de biologische schapenstapel sinds 2011 juist met 35 procent afnam (de niet-biologische schapenstapel slonk met ruim 20 procent).

Ook niet-biologische kippen en runderen groeiden in aantal, maar minder hard, namelijk met respectievelijk 8 en 9 procent in de afgelopen vijf jaar.

Biologische landbouw is landbouw waarbij de boer meer rekening houdt met milieueffecten en dierenwelzijn. Zo mogen bioboeren geen kunstmest of pesticiden gebruiken. Ook moeten ze terughoudender zijn met antibiotica. Koeien moeten zoveel mogelijk naar buiten en alleen biologisch voer te eten krijgen.

Biologische melk in trek

Vooral de groei van het aantal biologische runderen is opvallend. Vooral de laatste paar jaar liet deze veestapel een enorme stijging zien:

De biologische omschakeling van melkveehouders heeft waarschijnlijk te maken met nieuwe regelgeving, en geld. Sinds het melkquotum in 2015 werd afgeschaft en boeren zoveel mogen produceren als ze maar willen, daalde melkprijs hard.

De prijs van biologische melk daarentegen stijgt juist. De productie daarvan ligt op dit moment onder de vraag. Boeren kunnen dus goed verdienen met de productie van biologische melk.

Lees ook: Biologisch boeren, óók voor het geld

Ook speelt mee dat Nederlandse melkveehouders vanwege Brusselse milieuregels vanaf 2018 waarschijnlijk minder mest op hun land mogen gebruiken. Biologische boeren gebruiken al minder kunstmest, dus zij hebben minder last van die nieuwe regels.