China

Meer baby’s na afschaffing eenkindbeleid

In 2016 werden in China 7,9 procent meer baby’s geboren dan in 2015. Dat meldt de commissie van de Chinese regering die gaat over gezondheid en gezinsplanning (NHFPC). Eind 2015 werd het eenkindbeleid afgeschaft en vervangen door een tweekindbeleid. In totaal werden er in 2016 in China 17,86 miljoen kinderen geboren. Dat is in absolute zin het hoogste aantal sinds 2000. 45 procent van de kinderen werd geboren in een gezin dat al een kind had. De reden om met het eenkindbeleid vanuit de jaren zeventig te breken is de snelle vergrijzing van China. Gemiddeld krijgt een Chinese vrouw inmiddels 1,6 kinderen, ongeveer evenveel als Nederlandse vrouwen. De maatregel zou ervoor moeten zorgen dat er in 2050 30 miljoen extra werkenden zijn. (NRC)