Vaders vinden uitbreiding vaderschapsverlof te krap

Onderzoek Rutgers Veel SGP-mannen hoeven geen lang betaald verlof als ze vader worden. Anderen vinden het verlof te kort. Ook al wordt dat vijf dagen.

Foto ANP

Tweederde van de Nederlandse vaders is voor verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, kenniscentrum inzake seksualiteit, onder 1.788 vaders van jonge kinderen.

Vaders krijgen nu twee dagen betaald verlof; vanaf 2019 wordt dat vijf dagen. Een meerderheid van hen vindt dit dus niet genoeg. Moeders krijgen rond zwangerschap en bevalling enkele maanden verlof.

De zorgtaken zijn nog steeds ongelijk verdeeld. De helft van de vaders geeft aan dat hun partner op dit gebied (veel) meer doet dan zijzelf, bij 43 procent is het gelijk verdeeld. De vaders en hun partners, ook ondervraagd, zijn over het algemeen tevreden met de verdeling van zorgtaken. Wel geeft een kwart van de vaders aan om financiële redenen geen onbetaald verlof te hebben opgenomen na de bevalling. Ook verwacht 49 procent van de vaders dat hun partner meer gaat werken wanneer zij zelf meer zorgtaken op zich nemen.

Vaders kunnen na de geboorte wel kiezen voor onbetaald verlof: Hoe hou je die ‘papadag’ betaalbaar?

Voorstanders van meer verlof zijn min of meer gelijkelijk verdeeld over de politieke partijen. Alleen onder de SGP-achterban is een minderheid (41 procent) voor uitbreiding. Opvallend: ook vaders met VVD-voorkeur willen in meerderheid uitbreiding (63 procent). Bij de Kamerbehandeling van de uitbreiding naar vijf dagen, afgelopen december, noemde de VVD-fractie het maatschappelijk draagvlak voor langer vaderschapsverlof nog „onduidelijk”. PVV-kiezers zijn overigens nog enthousiaster dan de VVD-aanhangers: 71 procent is voor.

Zeer kort

In hun verkiezingsprogramma’s zijn de meeste partijen voor langer vaderschapsverlof. PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen drie maanden betaald verlof, het CDA geeft de ouders samen drie maanden extra, de ChristenUnie houdt het bij tien dagen en de SP rept alleen van ‘verlenging’. PVV, VVD, SGP en 50Plus noemen het onderwerp niet in hun programma.

Voorstanders van uitbreiding wijzen erop dat Nederland in vergelijking met andere OESO-landen een zeer kort vaderschapsverlof heeft. In Duitsland krijgen ouders samen tien maanden ouderschapsverlof, waarbij ze 67 procent van hun loon doorbetaald krijgen. Neemt de vader ten minste twee van die tien maanden vrij, dan krijgt hij twee maanden extra.

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) stimuleert betaling van het vaderschapsverlof het gebruik ervan. Gevolg is een „arbeidsmarktpositie meer gelijk aan die van vrouwen” en een „eerlijker verdeling van de zorgtaken”. Dat kost wel geld. Voor verlenging van het vaderschapsverlof tot drie maanden, waarbij vaders 70 procent van hun loon doorbetaald krijgen, is volgens het Centraal Planbureau jaarlijks 200 miljoen euro nodig. De SER is van plan meer varianten te bestuderen, met een lager loonpercentage of een vast bedrag.