Meer biologische bedrijven

Landbouw

Het aantal biologische bedrijven neemt toe. Er is ook weer meer biologische landbouwgrond én het aantal biodieren groeit.

Foto ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

De oppervlakte van de grond die wordt gebruikt voor biologische landbouw is in 2016 gegroeid naar 52.000 hectare. Dat is een stijging van ruim 3 procent vergeleken met 2015, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat past in de trend van de afgelopen jaren. Sinds 2011 is er bijna 10 procent biologische landbouwgrond bijgekomen. De totale oppervlakte landbouwgrond slonk juist de afgelopen vijf jaar. Het aantal biologische landbouwbedrijven steeg in vijf jaar met 2 procent naar ruim 1.400.

Ook het aantal biologisch gehouden dieren groeide, vooral bij het pluim- en melkvee. Vergeleken met 2011 zijn er 65 procent méér biologische kippen, ruim drie miljoen. Dat is 3 procent van het totaal aantal kippen in Nederland.

De biologische melkveestapel groeide met 54 procent naar 70.000 dieren (2 procent van het totaal). De biologische geiten (plus 43 procent) en varkens (plus 27 procent) zijn ook met steeds meer, terwijl de biologische schapenstapel sinds 2011 juist met 35 procent afnam (de niet-biologische schapenstapel slonk met ruim 20 procent).

Ook niet-biologische kippen en runderen groeiden in aantal, maar minder hard, namelijk met respectievelijk 8 en 9 procent in de afgelopen vijf jaar.

Vooral de groei van het aantal biologische runderen is opvallend. De biologische omschakeling van melkveehouders heeft waarschijnlijk te maken met de aanhoudende problemen waar de melkveehouderij mee te maken heeft, zoals de lage melkprijs.

Sinds het melkquotum in 2015 werd afgeschaft en boeren zoveel mogen produceren als ze willen, daalde de melkprijs hard. De prijs van biologische melk is wel op peil gebleven omdat daar veel vraag naar is.