Nederlandse economen verdeeld over plannen Trump

Peiling Mejudice De helft van de ondervraagde economen denkt dat Trumps plannen de Amerikaanse middenklasse niet helpen. Tegelijk denkt eenderde dat de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS inluiden.

Zijn de economische plannen van Donald Trump goed voor de Amerikaanse middenklasse en de Amerikaanse economie? De Nederlandse economen in het economenpanel van de site Mejudice zijn verdeeld over de gevolgen van Trumps beleid. In het panel zitten 59 gepromoveerde economen, 42 economen reageerden op de vragen over Trump.

De helft van hen denkt dat zijn plannen de Amerikaanse middenklasse niet helpen. Tegelijk denkt eenderde dat de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur van de Verenigde Staten een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS inluiden.

Vooral de vraag over de effecten van investeringen in infrastructuur zorgt voor verdeeldheid. Ruim een kwart van de economen denkt niet dat die zorgen voor sterke economische groei. Bijna 36 procent kan er nog geen antwoord op geven, eenderde denkt juist van wel.

Eensgezinder over de zeven acties

Over Trumps ‘Seven actions to protect American workers’ zijn economen eensgezinder. Die zeven acties bestaan voornamelijk uit het heronderhandelen en opzeggen van handelsverdragen en het doorvoeren van infrastructurele projecten die omstreden zijn omdat ze het milieu zouden schaden. Volgens de helft van de economen zullen die plannen de economische positie van de middenklasse niet verbeteren in de komende tien jaar.
Trumps protectionisme zal op korte termijn misschien banen behouden maar op lange termijn dalen de reële lonen erdoor omdat het de prijzen verhoogt. Een kleine groep van zes economen denkt dat de zeven acties van Trump de economische positie van de middenklasse wel verbeteren. Maar een aantal hanteert dezelfde redenering: op lange termijn helpt het waarschijnlijk niet.

Luidt Trump het einde van de globalisering in met zijn handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen? De grootste groep, 40,5 procent, zegt van niet, bijna een kwart is het eens noch oneens en ruim een kwart denkt van wel. Economen hebben grofweg twee redeneringen voor hun antwoorden, blijkt uit de individuele toelichting bij de antwoorden: Trump is een symptoom van een beweging tegen globalisering die al bestaat, niet de oorzaak. De andere redenering: Trump kan de globalisering niet zomaar tegenhouden. Landen in Azië gaan er gewoon mee door. Veel economen waarschuwen wel voor de schade van een handelsoorlog die Trump kan ontketenen.

Lees ook: Analyse over de eerste dagen van Trump

In de toelichting merken diverse economen op dat over zijn beleid nog veel onduidelijk is, dat het moeilijk is om in de retoriek daadwerkelijk beleid te onderscheiden en dat verschillende plannen tegen elkaar in werken.