Interview

‘We leggen bedrijven langs de meetlat’

Davos 2017 Frans van Houten was dit jaar mede-voorzitter van het World Economic Forum, waar hij afspraken maakte over meer duurzaamheid.

Ruim 100 grote bedrijven, waaronder Nestlé, Bank of America en Unilever, hebben op het World Economic Forum in Davos een overeenkomst getekend om maatschappelijk verantwoorder te ondernemen. In de overeenkomst, de compact for responsive and responsible leadership, beloven de bedrijven langetermijndoelen voor kortetermijnbelang te stellen, en breder maatschappelijk welzijn na te streven dan alleen goede kwartaalcijfers.

Frans van Houten, de bestuurvoorzitter van Philips, is dit jaar medevoorzitter van het World Economic Forum en medeverantwoordelijk voor de overeenkomst.

„Het benadrukt de noodzaak voor inclusiviteit, iedereen meenemen met de voordelen van economische welvaart”, zegt hij. Bedrijven moeten daarin ook een rol spelen door te ondernemen met meer dan alleen het aandeelhoudersbelang in het hoofd. We hebben de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN als basis genomen.”

In het convenant staan vooral breed geformuleerde voornemens en weinig concrete maatregelen. Is het meer dan vrijblijvende PR?

„We gaan zorgen dat de doelen van de overeenkomst meetbaar zijn. Dataleverancier en persbureau ThomsonReuters gaat een meetinstrument maken, een concrete meetlat, en gaat de resultaten regelmatig publiceren. Daar gaan we bedrijven langs leggen.”

Welke handhavingsmechanismes zijn er?

„We nemen geen stok mee of zo. Maar uiteindelijk hebben bedrijven klanten, en als die zeggen: dit is geen goed bedrijf, daar doe ik geen zaken mee, dan kan het snel gaan. Het uiteindelijke handhaven, dat moet de markt doen. Overigens valt op hoeveel Nederlandse bedrijven al heel ver zijn met de doelen die in het compact staan, bijvoorbeeld Unilever en FrieslandCampina. Wel is het zo dat er nog weinig Chinese ondertekenaars zijn.”

Wat heeft u verder als mede-voorzitter van het WEF in Davos gedaan?

„Ik heb vooral thema’s rondom gezondheid geagendeerd en besproken. Bijvoorbeeld over precision health, op maat gemaakte gezondheidszorg. Daarvoor is veel gebruik van data nodig, en dat is een gevoelig onderwerp, bijvoorbeeld vanwege privacy. Hier zijn verzekeraars, universiteiten, NGO’s en ministers bij elkaar om het daarover te hebben.”

Zijn daar concrete afspraken uitgekomen?

„Nu gaat dat nog vooral om het vormen van ideeën. Wel werken we in Davos ook aan een afspraak om duizend speciale kliniekjes in Afrika te bouwen, voor eerstelijnszorg die daar erg nodig is. Daarvoor hebben we een concept ontwikkeld van kant en klare kliniekjes met zonne-energie, medische apparatuur en eigen watervoorziening; een soort containerkliniek die makkelijk neergezet kan worden. Uiteindelijk willen we die ook gewoon verkopen, we doen het niet uit filantropie, maar wel uit maatschappelijk besef.”