Opinie

Vage informatie

Tweehonderd jaar geleden bestond het concept ‘energie’ niet. Koude werd beschouwd als iets heel anders dan warmte. Niemand besefte dat beweging, warmte en ‘potentiële energie’ (de energie van een steen op de rand van de dakgoot) eigenlijk allemaal verschijningsvormen zijn van dat ene fenomeen: energie. Pas tussen 1800 en 1850 werd dat allemaal opgehelderd, vooral omdat de ingenieurs zich het hoofd braken over het efficiënter maken van de stoommachine. De triomf van die nieuwe wetenschap waren de Wetten van de Thermodynamica uit de jaren 1850. Zonder die thermodynamica is geen moderne natuurkunde denkbaar.

Sindsdien is energie een huis-, tuin- en keukenbegrip geworden. De hond heeft vandaag weinig energie en een energy drink kan onze psychische batterij weer opladen. In de alternatieve geneeskunde draait zelfs zowat alles om energieën. Je kan ook energetische edelstenen kopen.

Maar wat is het eigenlijk, energie?

Verderop in deze bijlage concludeert George van Hal in een geestverruimend stuk over informatie in de moderne natuurkunde dat eigenlijk niemand precies weet wat die steeds belangrijkere informatie is. Terwijl het toch ongeveer wordt uitgeroepen tot bouwsteen van het heelal. Je kan er prima aan rekenen, maar wat het is? Geen idee.

Nu wordt ‘concrete vatbaarheid’ in de natuurkunde, met zijn complexe ruimtetijdparadoxen, onbegrijpelijke quantumeffecten en hyperdimensionele snaarhypotheses, niet echt als een groot probleem gezien. Als je er maar mee kan rekenen. Zo ontstaat vernieuwing in de wetenschap. We zien wel waar het uitkomt.

Zo is informatie de nieuwe energie aan het worden. Het begon ooit met cryptografisch onderzoek naar ruis maar nu is informatie al zo ongeveer de kern van alles.

Best leuk om te weten.