Ombudsman haalt bakzeil: Ed Nijpels en SER wél eerlijk over windenergie

De Nationale ombudsman herroept het eerdere oordeel dat VVD-coryfee Nijpels, aanjager van de vergroening van de energieproductie, en de Sociaal Economische Raad (SER) „niet behoorlijk” zijn omgegaan met klachten over de onderbouwing van beweringen over windmolens.

Twee belangenorganisaties hadden geklaagd dat de SER en Nijpels de voordelen van windenergie overdrijven. Het ging hierbij om feitenoverzichten op de site van de SER. Die moeten burgers en bedrijven helpen zich een oordeel te vormen over onder meer windenergie.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kwam donderdag met een „herzien rapport” over de „informatieverstrekking omtrent de voor- en nadelen van windenergie”. Hierin staat dat Nijpels en de SER wel degelijk eerlijk zijn over windenergie.

Begin november vorig jaar oordeelde Van Zutphen nog dat Nijpels en de SER „niet behoorlijk” waren omgegaan met klachten. Ook raadde de ombudsman Nijpels en SER aan hun feiten over windenergie „te bezien op juistheid en volledigheid”.

Van die kritiek is niets meer over. „De SER heeft zich naar het oordeel van de Nationale ombudsman voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden”, schrijft Van Zutphen. Zijn woordvoerder zegt dat de ommezwaai „niet de schoonheidsprijs” verdient.

„Nu ligt er gelukkig wel een afgewogen oordeel”, aldus Nijpels. Eén van de klagers, Rob Rietkerk van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden, zei zeer verbaasd te zijn.