Klaas Fopma / HH

Interview

‘Niet iedereen deelt in succes van A’dam’

Marjolein Moorman, beoogd lijsttrekker PvdA

In april zou ze de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de Amsterdamse PvdA kunnen worden: Marjolein Moorman. „Ik heb gezien hoe lokale politiek ertoe doet.”

Marjolein Moorman had gehoopt vrijdag met haar dochters voor de tv te zitten om te zien hoe de eerste vrouw zou worden ingehuldigd als president van de Verenigde Staten. In plaats daarvan wordt Trump geïnaugureerd en staat Moorman op de nieuwjaarsreceptie van de lokale PvdA. Daar kondigt ze aan dat ze beschikbaar is om haar partij te leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Mocht ze het worden dan is ze de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de Amsterdamse PvdA in 71 jaar. „Erg hè?”

Sinds 2012 is Moorman fractievoorzitter. Na de verkiezingsnederlaag in 2014 werd zij ook politiek leider. Ze zit nu zeven jaar in de politiek, een bezigheid die zij „per definitie tijdelijk” vindt. Daarnaast werkt ze op de universiteit. De voor Amsterdam unieke omstandigheid dat de PvdA niet in het college maar in de oppositie zit, spoort haar aan zich te kandideren.

„De afgelopen drie jaar heb ik nog beter gezien hoezeer lokale politiek ertoe doet. Ik denk dat alle 45 Amsterdamse raadsleden als het kon op Hillary Clinton hadden gestemd. Ook een klein ideologisch onderscheid kan leiden tot grote verschillen in de stad.”

Waar ziet u zo’n groot verschil?

„Op de woningmarkt wordt steeds meer gebouwd voor mensen die het kunnen betalen. Het aandeel van sociale huurwoningen loopt terug, van 61 procent in 2014 naar nu 57 procent. Van elke tien sociale huurwoningen die nu leegkomen, worden er twee verkocht en eentje opgewaardeerd tot vrije sectorwoning. We gaan steeds meer lijken op al die andere wereldsteden, waar alleen nog maar voor rijken en toeristen ruimte is in het centrum.”
„Een paar weken geleden hadden we in de gemeenteraad een felle discussie over wat nogal onschuldig de ‘opportunity cost’ wordt genoemd. D66 wil voor elke nieuwe sociale huurwoning laten doorrekenen wat die had opgeleverd indien het een vrije sectorwoning was geweest. Waar houdt die discussie op? Er is steeds minder ruimte voor mensen met minder geld. De drukte draagt daar ook aan bij.”

De drukte is geen gevolg van het beleid van dit college. PvdA-bestuurders in vorige periodes hebben even goed hun best gedaan toeristen naar de stad te lokken.
„Toen Carolien Gehrels wethouder was heeft ze het toerisme bevorderd, zeker. Maar toen zij haar hotelnota presenteerde en daarin aandrong op enige terughoudendheid bij het toelaten van nieuwe hotels, noemde D66 dat ‘provincialisme’.”

Het zal in de campagne lastig worden om beleidskeuzes aan te vallen die PvdA-wethouders niet ook ooit hebben gemaakt.

„Gaan wij dan in 2018 nog steeds overal de schuld van krijgen? Ik hoop toch dat mensen zien dat de politieke keuze bepalend is voor je stad. Op dit moment deelt niet iedereen in dezelfde mate mee in het succes van Amsterdam. In het onderwijs zie je de segregatie toenemen. Het is steeds meer kansrijk bij kansrijk, kansarm bij kansarm. De vrije schoolkeuze versterkt de segregatie.”

Wil de PvdA straks de vrije schoolkeuze beperken?

„Nee, je moet ouders nooit dwingen hun kind naar een bepaalde school te sturen. Maar wij willen wel het geld geven waar het ’t hardste nodig is. Nu is er de lerarenbeurs, waarmee docenten opleidingen kunnen betalen. Maar leerkrachten op de ‘moeilijkste’ scholen hebben helemaal geen tijd voor extra cursussen. Ik was twee weken geleden bij drie scholen in Zuidoost. Die directeuren werken allemaal 60 uur in de week omdat hun kinderen heel veel nodig hebben. Van ons krijgen die scholen geld om hen te helpen.”

Beloon je dan niet ongewild misschien ook zwakke scholen?

„We gaan goed kijken welke scholen het moeilijk hebben door eigen toedoen en welke het moeilijk hebben door omstandigheden.”

Gaat u zich even intensief met scholen bemoeien als voor 2014? D66 won toen sympathie door nadruk te leggen op de vrijheid voor scholen.

„We gaan geen leergangen voor de scholen bedenken. Maar ik ben niet tegen de herinvoering van het kwaliteitsbureau basisonderwijs, waarmee het stadsbestuur de standaard op scholen hielp verhogen.”