Huiszoekingen in onderzoek naar corruptie politie

Foto ANP / LEX van Lieshout

De rijksrecherche heeft deze week in het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie binnen de politie huiszoekingen gedaan bij onder meer de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de nationale politie, Frank Giltay.

De politie heeft ook twee invallen gedaan bij bedrijven waarmee de COR de afgelopen jaren zaken deed. Het gaat onder andere om een boekingsfirma die evenementen organiseerde voor het medezeggenschapsorgaan. De directeur van dat bedrijf bevestigt de huiszoeking maar zegt het verzoek te hebben gekregen geen inhoudelijk commentaar te geven over het onderzoek. Het gaat om bedrijven in Almere. Het zijn bevriende contacten van de in die plaats wonende Giltay en zijn echtgenote.

De huiszoekingen worden bevestigd in opsporingskringen. Het landelijk parket van het OM wil geen commentaar geven. De rijksrecherche is naar verluidt onder meer op zoek naar informatie over valse facturen die door de voorman van de COR zouden zijn gebruikt. Ook zoekt de rijksrecherche inlichtingen over ontoelaatbare contacten tussen Giltay en korpschef Gerard Bouman die vorig jaar gedwongen werd op te stappen. Bouman zou Giltay onder meer geld hebben geleend zodat hij onrechtmatige uitgaven van de COR, gemaakt in het Amstel-hotel in 2015, kon terugbetalen.

Lees ook: Politietop onderzoekt uitgaven OR-voorzitter

Eerder liet de opvolger van Bouman, Erik Akerboom, weten dat de uitgaven van de COR van de politie de afgelopen drie jaar „in aanzienlijke mate ondoelmatig” waren. De bestedingen waren „niet transparant, in toenemende mate disproportioneel en de verantwoording was onzorgvuldig en onvolledig”.

Vermoeden van strafbare feiten

Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is het vermoeden ontstaan dat Giltay zich bij het uitgeven van het geld van de ondernemingsraad heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten, zei Akerboom in oktober vorig jaar.

„In de onderzoeken zijn onregelmatigheden geconstateerd in de verantwoording van de bestedingen van de COR. Deze onregelmatigheden hebben ook bij mij het vermoeden van strafbare feiten gewekt.”

Volgens het onderzoeksteam zijn in elk geval de oud-voorzitter van de COR en een ondernemer die diensten leverde aan de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken. Er zijn vermoedens van valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering. Ook de echtgenote van de voorzitter wordt onderzocht.

Lees ook: Bond wil groot onderzoek naar corruptie bij Nationale Politie

Een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Maarten Ruys onderzoekt in opdracht van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) ook de buitensporige uitgaven door de centrale ondernemingsraad van de politie. Er wordt bekeken welke rol Bouman speelde tijdens deze affaire. Ook moet de commissie de werkwijze van de ministers Van der Steur en zijn voorganger Ivo Opstelten tegen het licht houden. Met als onderliggende vraag: over welke kennis hadden zij moeten beschikken?

Een omvangrijk deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro werd door COR-voorzitter Frank Giltay gebruikt voor etentjes, luxe feestjes en buitenlandse reisjes. Het gaat in totaal om een bedrag van 1.269.460,75 euro die het medezeggenschapsorgaan in 2015 betaalde aan het inhuren van externe deskundigen en vergaderkosten.

De commissie onderzoekt of Giltay geheel zijn gang mocht gaan van oud-korpschef Bouman. De suggestie wordt gewekt dat Bouman hiermee steun ontving van COR voor de omvangrijke reorganisatie bij de politie. Binnenkort beginnen de eerste verhoren van de commissie Ruys.