Opinie

Hans!

Rond de millenniumwisseling ging het nog goed met de cd-verkoop, en werkte ik voor Hans Breukhoven in de Free Record Shop in het centrum van Haarlem. Hij kwam er eens op bezoek toen ik net pauze had in de ruimte boven de winkel.

Toen ik weer beneden kwam zag ik in de zaak eerst een vrouw, die later Connie Breukhoven bleek te zijn. Vervolgens zag ik een man achter de balie staan. Maar aangezien niemand behalve het personeel daar mocht komen, vertelde ik – een jaar of achttien met meer kennis van muziek dan zaken – de man dat hij moest ophoepelen.

Mijn collega’s stonden achter hem wild te gebaren en fluisterden met veel mimiek: „Hans!, Hans!”

Ik had niks door. Wat nou, Hans? Ineens viel het kwartje: Hans Breukhoven! Oei!

Maar hij reageerde vrolijk. Ik kreeg zelfs een compliment: heel goed dat ik iedereen wegstuurde die er niet hoorde.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote gevat in maximaal 120 woorden. U kunt zelf een Ikje insturen via onze website nrc.nl/contact