Analyse

Vier belangrijke fragmenten uit Trumps speech geanalyseerd

Inaugurele rede In zijn korte, naar eigen zeggen mede door hemzelf geschreven, rede haalde de nieuwe Amerikaanse president uit naar het politieke establishment. Trump beloofde een einde aan „het Amerikaanse bloedbad” van economische neergang en criminaliteit.

First lady Melania Trump, de Amerikaanse president Donald Trump, vicepresident Mike Pence en diens vrouw Karen Pence zwaaien op de trappen van het Capitool de Obama’s uit die per helikopter vertrokken.
First lady Melania Trump, de Amerikaanse president Donald Trump, vicepresident Mike Pence en diens vrouw Karen Pence zwaaien op de trappen van het Capitool de Obama’s uit die per helikopter vertrokken. Foto Rob Carr/Pool/Reuters

In zijn eerste speech als president probeerde Donald Trump slechts mondjesmaat de hand te reiken aan dat deel van de VS dat zijn presidentschap met zorg en angst tegemoet ziet. Hij klonk boos, schetste een inktzwart beeld van de toestand van de natie en beloofde Amerikanen: „Ik zal jullie nooit in de steek laten.”

Vier fragmenten uit de toespraak geannoteerd:

Fragment I: Tegen Washington

De ceremonie van vandaag, heeft een heel speciale betekenis. Omdat we vandaag niet alleen macht overdragen van één regering aan een andere of van één partij aan een andere, maar we hevelen macht over vanuit Washington D.C. en we geven het terug aan jullie, het volk.

Te lang heeft een kleine groep in de hoofdstad van onze natie de vruchten van het beleid geplukt, terwijl het volk de last ervan droeg. Washington bloeide, maar het volk deelde niet in de weelde. Politici maakten het voorspoedig, maar de banen verdwenen en de fabrieken sloten. Het establishment beschermde zichzelf, maar niet de burgers van het land.

Trump begon zijn speech met het bedanken van de Obama’s voor hun „edelmoedige hulp” gedurende de transitie: „Ze waren grandioos.” Meteen daarna noemde Trump zijn eigen overwinning en die van zijn partij, maar hij legde de nadruk op de weerzin van zijn kiezers tegen de politieke elite in de hoofdstad - waar hij vanaf nu deel van uitmaakt.

Fragment II: Dit bloedbad stopt hier

„Voor te veel van onze burgers bestaat een andere werkelijkheid: moeders en kinderen, opgesloten in armoede in onze binnensteden; weggeroeste fabrieken die als grafzerken verspreid staan door het landschap van onze natie (…).

En de misdaad en de bendes en de drugs die te veel levens hebben gekost en die ons land van zoveel ongebruikt potentieel hebben beroofd. Dit Amerikaanse bloedbad stopt meteen, hier en nu.”

Dit is de duisterste passage uit de speech. De woorden grafzerk en bloedbad werden nooit eerder in een inaugurele rede gebruikt. Het woord carnage (bloedbad of slachtpartij) is de sterkste term die Trump gebruikte en doet eerder denken aan de situatie in Aleppo dan aan die in Chicago.

In werkelijkheid zijn misdaad en moordcijfers in de VS sterk gedaald sinds midden jaren negentig . Dat in een aantal grote steden het geweld de afgelopen jaren sterk toenam doet aan die landelijke trend niets af. Het aantal drugsdoden (vooral door heroïne en andere opiaten) stijgt sinds vijf jaar wel sterk.

Lees hier een analyse van Trumps speech door Lars Duursma Trump speechte vooral voor de eigen parochie

Fragment III: Amerika Eerst

„Wij die hier vandaag bijeen zijn, vaardigen een nieuw decreet uit dat in elke stad, in elke buitenlandse hoofdstad en in elke machtszetel gehoord moet worden. Vanaf deze dag zal een nieuwe visie ons land regeren. Vanaf deze dag wordt het alleen maar: Amerika eerst. Amerika eerst.

Elke beslissing over handel, over belastingen, over buitenlandse zaken zal als doel hebben om Amerikaanse werknemers en Amerikaanse gezinnen te beschermen. We moeten onze grenzen beschermen tegen de verwoestingen die het gevolg zijn van het feit dat andere landen onze producten stelen en onze banen vernietigen. Protectie zal tot grote voorspoed en kracht leiden.”

Hier spreekt Trump alsof hij, zoals een commentator op CNN het formuleerde „op 7 november campagne voert in Wisconsin”. America First is wat je de Trump-doctrine van conservatief-nationalisme zou kunnen noemen. Dat protectionisme de VS uitsluitend ten goede zal komen, wordt door economen betwist. Een eventuele handelsoorlog of andere abrupte economische veranderingen kunnen het leven voor Amerikanen ook duurder maken.

Fragment IV: Amerika weer groots

„Het is tijd om die oude wijsheid in herinnering te roepen die soldaten nooit zullen vergeten: dat, of we nu zwart of bruin of wit zijn, we bloeden allemaal hetzelfde, rode bloed van patriotten, we genieten allemaal dezelfde vrijheden en we groeten allemaal dezelfde, grootse Amerikaanse vlag. (…) Dus: aan alle Amerikanen in elke stad dichtbij of veraf, van bergtop tot bergtop, van oceaan naar oceaan, luister naar deze woorden: jullie zullen nooit meer genegeerd worden (…).

Samen zullen we Amerika weer sterk maken. We zullen Amerika weer rijk maken. We zullen Amerika weer trots maken. We zullen Amerika weer veilig maken. En ja, samen zullen we Amerika weer groots maken.”

Tegen het slot van zijn rede sloeg Trump een iets minder boze toon aan en riep gloedvolle beelden op. Daarvoor ging hij kennelijk te rade bij patriottische liederen als America the beautiful en God Bless America, waarin eveneens dergelijke opsommingen van weidse natuurverschijnselen voorkomen. Trump denkt dat het vooral patriottisme is waardoor het land een éénheid kan worden, maar de evocatie van éénheid krijgt door het bloed ook een grimmig karakter.

Voor de slotalinea verzon Trump (die de speech zelf mede schreef, maakte zijn staf bekend) een aantal variaties op zijn campagneslogan. Opmerkelijk is de variant „We zullen Amerika weer rijk maken”.

De VS zijn één van de rijkste landen ter wereld. Maar de rijkdom is vooral geconcentreerd bij een elite, onder wie Trump en veel leden van zijn regering.

Bekijk hier de hele speech: