10 mln voor betere band bedrijf en universiteit

Wetenschap

Voor wetenschappers die hun promotieonderzoek deels bij een bedrijf en deels aan een universiteit doen, komt 10 miljoen euro beschikbaar. Dat schreef staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap, VVD) donderdag aan de Tweede Kamer.

Het initiatief moet de samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven verbeteren, om meer economische waarde uit wetenschappelijke kennis te halen en promovendi nauwer in contact te brengen met het bedrijfsleven. Nu zijn zij sterk gericht op een leven in de wetenschap en publicatie van artikelen, terwijl 70 procent van hen een vervolgbaan buiten de academische wereld moet zoeken.

Hun klacht is dat ze daar amper op worden voorbereid. In wetenschappelijk onderzoek draait het primair om publicaties, omdat onderzoekers vooral daarop worden afgerekend. Dekker spreekt van een „beknellende situatie van publicatiedruk”. Zijn ministerie vindt dat de universiteiten meer aandacht en waardering moeten geven aan onderwijs en maatschappelijke bijdragen.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) stelde hier afgelopen zomer 32 miljoen euro voor beschikbaar, in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarvan gaat nu 3 miljoen naar wetenschappers die hun promotieonderzoek deels bij een bedrijf doen, ‘industrial doctorates’. De andere 7 miljoen euro voor dit initiatief komt van bedrijven en onderzoeksfinancier NWO. Volgens het ministerie kunnen er „enkele tientallen” promoties mee worden gefinancierd. Het gaat om een proef. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling promotieonderzoek uit te voeren in alfa- en gammawetenschappen. Nu doen promovendi bij bedrijven bijna alleen onderzoek op medisch en technologisch gebied.