Stoken

Aan een collega vertel ik dat ik in de vergadering over zijn recente optreden heb verteld en zijn aanpak ten voorbeeld heb gesteld voor anderen in een dergelijke situatie. Hij kijkt een beetje moeilijk en reageert: „Zo, jij hebt lekker zitten stoken zeg!”

Ik krijg een weeïg gevoel in de maag en ik put me uit in voorbeelden en excuses om hem ervan te overtuigen dat ik hem juist ten overstaan van iedereen heb geprezen en dat ik het goed bedoelde. Hij laat me uitratelen en zegt dan: „ik bedoel dat het hier nogal warm is op je kamer.”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact