Nieuw record

2016 warmste jaar sinds metingen

2016 gaat de boeken in als het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1880. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) op basis van cijfers van Amerikaanse en Britse onderzoeksinstituten. Het jaar is 0,07 graden warmer dan 2015, dat tot nu toe het warmst was. Gemiddeld lag de temperatuur ongeveer 1,1 graden Celsius boven die in de tijd voor van de industriële revolutie. De WMO, die de opwarming mede wijt aan de nog steeds toenemende concentratie van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen, wijst ook op de hoge temperatuur in het Arctisch gebied, dat sneller opwarmt dan gemiddeld. (NRC)