Kabinet komt er niet uit: kolencentrales blijven open

Broeikasgassen Een volgend kabinet moet maar beslissen over de kolencentrales. Minister Kamp gaat in ieder geval geen centrales sluiten.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft donderdag aan de Tweede Kamer laten weten dat er op dit moment geen noodzaak is de vijf resterende kolencentrales te sluiten.

Coalitiegenoot PvdA wil deze kabinetsperiode echter alsnog de sluiting afdwingen. Kamerlid Jan Vos kondigde in reactie op de brief van Kamp meteen aan met een wetsvoorstel te zullen komen om de twee resterende kolencentrales uit de jaren negentig per 2020 te sluiten en de drie nieuwste centrales per 2030. Of hij daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer zal vinden, is nog niet zeker.

De langverwachte Kamerbrief van minister Kamp leidde donderdag tot felle reacties. De milieuorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu spraken van „een ramp voor het klimaatbeleid” en „een gemiste kans om in één klap” de uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren, zoals eind 2015 werd overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs.

De brief van Kamp, mede namens staatssecretaris Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en Milieu, was een antwoord op de motie die in 2015 werd aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin werd het kabinet opgeroepen om in overleg met de betrokkenen – energie-industrie, milieuorganisaties, werkgevers en werknemers – een plan op te stellen om de kolencentrales uit „uit te faseren”.

Onder het Energieakkoord waren al vijf centrales uit de jaren tachtig stilgezet. Het ging nu nog om de Hemwegcentrale in Amsterdam, de Amercentrale in Geertruidenberg, de RWE-centrale in de Eemshaven en twee centrales op de Maasvlakte van Uniper (vroeger Eon) en Engie (vroeger GDF-Suez).

Uit het onderzoek dat de minister heeft laten uitvoeren naar de gevolgen van mogelijke sluiting, komt geen duidelijk beeld naar voren. Directe sluiting zou de eigenaren van de centrales 7 miljard euro kosten, en ook de afnemers op kosten jagen. Openhouden en strengere maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken, zouden ook voordelen kunnen hebben, aldus het rapport.

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen het ministerie en de betrokkenen, maar er werd geen overeenstemming bereikt. Ook binnen het kabinet lag de kwestie gevoelig. De PvdA wil de kolencentrales sluiten, de VVD niet.

Aanvankelijk wilde Kamp voor het einde van 2016 met een besluit komen. Dat werd niet gehaald. En ook nu is er geen concreet besluit. De minister heeft bij zijn brief niet alleen het onderzoeksrapport gevoegd, maar ook alle individuele standpunten van de betrokken organisaties. De Kamer moet het verder zelf maar uitzoeken, is de boodschap.

Stientje van Veldhoven (D66), een van de indieners van de oorspronkelijke motie, noemt de brief in een reactie „slap”. „Het sluiten van de kolencentrales is de beste en goedkoopste manier om in Nederland de CO2-uitstoot flink terug te dringen.” De VVD onthield zich donderdagavond nog van commentaar.

Felle reacties pagina 19