Immigratie

Bijna 25.000 vreemdelingen volgens ministerie in 2016 land uit

In 2016 zijn 24.900 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning teruggekeerd naar het land van herkomst. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. 6.490 vertrokken vrijwillig, maar wel onder toezicht van de overheid. Zij werden bijvoorbeeld op het vliegtuig gezet. 6.400 vertrokken gedwongen, onder begeleiding van de marechaussee. 12.010 vertrokken op eigen gelegenheid. Het is niet zeker of zij daadwerkelijk Nederland verlaten hebben. Het is mogelijk dat zij zijn gebleven en nu illegaal zijn. Onder de 24.900 vreemdelingen die 2016 vertrokken waren 1.070 veroordeelde vreemdelingen, die tijdens of aansluitend aan hun gevangenisstraf Nederland verlieten. Veroordeelde vreemdelingen kunnen ervoor kiezen hun vrijheidsstraf te onderbreken op voorwaarde dat ze zouden vertrekken en niet meer terugkomen. (NRC)