Werkgevers pleiten voor andere transitievergoeding

Het bedrag dat medewerkers krijgen als ze hun baan verliezen, moet in de toekomst meer gericht worden ingezet ter opleiding van de betreffende krachten.

Een werkzoekende bij uitkeringsinstantie UWV.
Een werkzoekende bij uitkeringsinstantie UWV. Foto ANP

Als het aan verschillende werkgeversorganisaties ligt, moet de ontslagvergoeding zoals deze nu bestaat worden aangepast. Het bedrag dat medewerkers krijgen als ze hun baan verliezen, moet in de toekomst meer gericht worden ingezet ter opleiding van de betreffende krachten. Dit om ze zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen.

Daarvoor pleiten ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017, die woensdag is uitgegeven. Deze nota dient als leidraad voor de gesprekken die de organisaties aankomend jaar gaan voeren met de vakbonden. Het bedrijfsleven vindt dat werknemers zelf meer de regie moeten kunnen nemen over hun loopbaan. Ook wil willen de werkgevers dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over individuele scholingsbudgetten.

Loopbaan-apk

Een ander opvallend voorstel van de werkgeversorganisaties is het instellen van een zogenoemde loopbaan-apk. Dat is een periodieke keuring waarbij werknemers vast kunnen stellen hoe sterk hun positie is op de arbeidsmarkt, of waar aandachtspunten liggen.

Vakbond FNV heeft zich kritisch uitgelaten over het voorstel om de ontslagvergoeding aan te passen. “Dit is een bekende oproep van werkgevers: op alle manieren wordt geprobeerd verantwoordelijkheid af te schuiven op werknemers, en goedkoper uit te zijn”, reageert arbeidsvoorwaardencoördinator Mariëtte Patijn op de site van FNV.

“Nu weer door aan de ontslagvergoeding te morrelen; die willen zij vervangen door een ‘rugzakje’ met onder andere scholingsgeld waar werknemers zelf verantwoordelijk voor zijn. Met als doel dat werkgevers mensen makkelijk aan de kant kunnen schuiven wanneer hen dat uitkomt.”

Bestendig

In het Financieele Dagblad zegt Harry van de Kraats, voorzitter van werkgeversorganisatie AWVN-voorzitter, dat de geopperde maatregelen werknemers juist bewust maken van hun loopbaankansen.

De extra aandacht voor scholing zou ze bestendig maken voor de grillen van de arbeidsmarkt. Van de Kraats, tegenover het FD: “Mensen moeten zich geen illusies maken dat ze vijftig jaar lang hetzelfde werk bij hetzelfde bedrijf kunnen doen. Waar mensen kort geleden rond hun 50ste met pensioen konden, hebben ze straks op dat moment nog twintig jaar voor de boeg.”

Minder afhangen van leeftijd

AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen ook dat de arbeidsvoorwaarden minder afhankelijk worden van leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. In plaats daarvan willen ze dat er meer wordt gekeken naar de bijdrage van werknemers. Bovendien pleiten ze ervoor dat ontziemaatregelen, denk aan vrije dagen voor ouderen, worden omgeruild voor persoonlijke keuzebudgetten voor werkenden.