Wakkie mag aanblijven als bestuurder van ZED+

Telecombedrijf Er is niet gebleken dat advocaat Peter Wakkie een belangenconflict heeft bij het verkopen van ZED+, zegt de Ondernemingskamer.

Sander Koning/ANP

Het is een gunstige uitspraak voor Peter Wakkie, de topadvocaat die maandag werd aangehouden op het vliegveld van Madrid. De Ondernemingskamer, gespecialiseerd in conflicten binnen het bedrijfsleven, heeft woensdag geoordeeld dat Wakkie aan mag blijven als bestuurder van telecombedrijf ZED+.

Deze uitspraak staat los van zijn aanhouding door de Spaanse justitie, maar gaat in essentie wel over hetzelfde onderwerp als waarover hij in Madrid werd verhoord: zijn onafhankelijkheid als bestuurder.

Wakkie, tevens president-commissaris van TomTom en WoltersKluwer, werd in 2014 als tijdelijk bestuurder van ZED+ benoemd door diezelfde Ondernemingskamer. Zijn taak: de ruzie tussen de Spaanse en Russische aandeelhouders sussen en een koper zoeken voor het noodlijdende ZED+. Maar in plaats daarvan kreeg Wakkie zélf ruzie met de Spaanse aandeelhouder van ZED+, de familie Pérez.

Lees meer over de kwestie: Probleemoplosser nu zelf in de penarie

Deze rijke familie gelooft dat Wakkie de Russische aandeelhouders bevoordeelt. Wakkie zou het bedrijf voor te weinig geld willen verkopen aan een Russische partij, en een fraude-onderzoek naar de Russische tak van ZED+ dwarsbomen. Om deze redenen wil de familie Pérez Wakkie weg hebben als bestuurder.

Nog een reden voor het chagrijn van de familie Pérez is dat Wakkie juist Javier Pérez wil ontslaan. Hij geeft leiding aan de Spaanse tak van ZED+. Eerder heeft Pérez vervalste stukken ingeleverd bij een Londense rechtbank, zo is eerder al vast komen te staan. En nu zou hij het verkoopproces frustreren.

De Ondernemingskamer heeft in het voordeel van Wakkie geoordeeld. Er is niet gebleken dat hij „een belangenconflict” heeft bij het verkopen van ZED+. En ook de andere argumenten die de familie Pérez aanvoert om Wakkie te laten ontslaan, vindt de Ondernemingskamer „niet steekhoudend”.

Wakkie is maandag rond middernacht vrijgelaten in Madrid en dinsdag teruggekeerd naar Nederland.