Afschieten damherten stap dichterbij

De Raad van State wees woensdag het bezwaar af dat de Faunabescherming had gemaakt tegen het afschieten van herten in natuurgebied.

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De beesten mogen worden afgeschoten, heeft de Raad van State bepaald.
Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De beesten mogen worden afgeschoten, heeft de Raad van State bepaald. Foto ANP

Het eerste beroep dat door de Faunabescherming was aangetekend tegen het afschieten van damherten is woensdag door de Raad van State afgewezen. Het door dierenbelangenorganisaties aangevochten neerschieten van de beesten is daarmee een stap dichterbij.

De zaak die woensdag behandeld werd, ging om de natuurvergunning die eerder door de provincie Noord-Holland is uitgegeven. Deze vergunning geeft toestemming om in beschermd natuurgebied - in dit geval de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland - activiteiten te mogen ontplooien, zoals jagen.

De zaak om het afschieten van de herten is hiermee nog niet afgelopen. Er loopt namelijk nog een aparte procedure die draait om de flora- en faunawetontheffing. Deze gaat specifiek om de vergunning die door Noord-Holland verleend is voor het afschieten van de herten. De Faunabescherming kreeg in eerste aanleg ook in deze zaak ongelijk, maar ging tegen de uitspraak in beroep. De Raad van State behandelt het beroep later dit jaar.

Maximaal duizend herten

De gemeente Amsterdam besloot in 2013 dat er op de damherten geschoten mag worden, omdat de populatie in de natuurgebieden te groot was geworden. De provincie Noord-Holland wil het aantal herten beperken tot duizend. De dieren zouden natuurschade veroorzaken en een risico vormen voor het verkeer.

Lees ook dit achtergrondstuk over de damherten: Duizenden herten te veel

De Faunabescherming vindt dat er meer dan genoeg ruimte is in de natuurgebieden voor alle herten. Ook stelde de stichting, die opkomt voor dieren, dat er niet is aangetoond dat ze voor schade zorgen, en dat andere diersoorten last hebben van de geweerschoten.