Veiligheid

Kamer: AIVD moet nieuwe asielzoekers screenen

Nieuwe asielzoekers moeten direct worden gescreend door de inlichtingendienst AIVD. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De coalitiepartijen VVD en PvdA bevestigen berichtgeving in De Telegraaf hierover. Dinsdagavond is er een debat over de screening van asielzoekers.

Asielzoekers die binnenkomen gaan allereerst door een ‘identificatiestraat’, waar hun identiteit wordt gecontroleerd. Daar wordt ook gelet op signalen van mensenhandel en terrorisme, maar dat verloopt „gebrekkig”, meldde een inspectierapport vorige maand.

De politieagenten en marechaussee die daar de inhoud van mobiele telefoons controleren, moeten dat vluchtig doen, wegens tijdgebrek. Ook is het personeel niet gespecialiseerd in contraterrorisme.

Daarom moet er in de identificatiestraat een „pitstop veiligheid” komen, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen, bemand door de politieafdeling contraterrorisme en de AIVD. Dat vindt ook PvdA’er Jeroen Recourt: „Het is een gekke situatie dat de AIVD nog niet standaard ingeschakeld wordt.”

Maandag maakte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekend dat er vorig jaar 31.600 aanvragen voor asiel en gezinshereniging zijn gedaan – een halvering ten opzichte van het jaar daarvoor.