‘Stop subsidie voor stichting slachtoffers misbruik in kerk’

Slachtofferstichting Een toezichthouder bij een stichting voor slachtoffers van misbruik in de R.K.-kerk stapte op uit onvrede. Het ministerie gaat in gesprek.

Foto Getty Images

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat deze woensdag in gesprek met de stichting Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK) na klachten van onder anderen een voormalig lid van de Raad van Toezicht. Deze Frans Verhallen, die in november uit onvrede opstapte als toezichthouder, vindt dat de overheidssubsidie voor de stichting moet worden stopgezet. Hij zegt zijn werkzaamheden als gevolg van „de halsstarrigheid van de directeur” te hebben gestaakt. De directeur, Guido Klabbers, „doet niet wat de Raad van Toezicht vraagt”, aldus Verhallen. „Ik word gebruikt als entourage.” Volgens betrokkenen zijn ook de andere twee leden van de Raad van Toezicht recentelijk opgestapt.

Stichting KLOKK behartigt sinds 2011 de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik dat gepleegd is in instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor haar taken – hulpverlening en begeleiding bij klachten tegen de kerk – ontvangt de stichting subsidie via het ministerie: 1,1 miljoen euro over de periode 2014-2017.

Lees ook over het archief van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk: Het archief gaat nu op slot

Onderbestedingen

Maar de afgelopen jaren klonk steeds meer kritiek op KLOKK. Slachtoffers waren het oneens met het beleid van de organisatie en begonnen daarom eigen stichtingen – maar zonder subsidie. Sinds 2011 is daarnaast negen keer een bestuurslid van KLOKK opgestapt. In reactie op kritische geluiden startte het ministerie vorig jaar een onderzoek. Ook was gebleken dat veel subsidiegeld nog niet besteed was.

VWS trok de teugels aan bij KLOKK. De stichting moest transparanter worden en verslagen van bestuursvergaderingen op de website plaatsen. De taken van de directeur, met wie voortgangsgesprekken moesten plaatsvinden, dienden verdeeld te worden over meerdere bestuursleden. Ook moest KLOKK beter gaan samenwerken met andere stichtingen, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Van die eisen is nog nauwelijks iets terechtgekomen. Verslagen van bestuursvergaderingen zijn niet te vinden. Van samenwerking is volgens Slachtofferhulp geen sprake.

Bekijk hier het onderzoeksrapport van VWS uit april 2016, met daarin de aanbevelingen:

Volgens KLOKK zijn de onderbestedingen van het geld juist een teken dat niets wordt verspild. Maar de opgestapte Verhallen vindt dat met dat geld meer gedaan had kunnen worden voor slachtoffers.

Een ton per jaar

Uit het subsidiebedrag ontvangt directeur Klabbers bovendien salaris en pensioenpremie, in totaal bijna een ton per jaar. Verhallen vindt dat een te groot deel van de subsidie opgaat aan de directeur, maar daarover was volgens hem geen discussie mogelijk. In een brief van VWS aan KLOKK uit 2013, die in handen is van NRC, staat dat de Raad van Toezicht de hoogte van het salaris bepaalt. Verhallen zegt niets van die brief af te weten. „Klabbers zei dat hij de hoogte van het salaris had afgesproken met het ministerie, al voordat wij aangesteld werden als Raad van Toezicht.”

Twee stichtingen van slachtoffers die opgericht zijn als alternatief voor KLOKK, noemen het onbegrijpelijk dat het ministerie de besteding van het subsidiegeld op deze manier heeft toegestaan. Goede belangenbehartiging en begeleiding van misbruikslachtoffers blijven noodzakelijk, benadrukken zij. Toch zal het onafhankelijke Meldpunt voor misbruikzaken binnen de kerk dit voorjaar sluiten, terwijl zich nog steeds slachtoffers melden. Zij kunnen dan alleen nog bij de kerk zelf terecht. De stichtingen pleiten voor een onafhankelijk meldpunt. KLOKK, dat dit ook wilde, gaat tot frustratie van de stichtingen nu toch mee in de plannen van de kerk.

Directeur Guido Klabbers wilde voorafgaand aan het gesprek met VWS nog niet reageren op vragen.