Recensie

Recensie Film

Met een pamflet van Luther naar Antwerpen

Er zijn parallellen te trekken tussen jeugdfilm Storm: Letters van vuur en nu. Maar zou de doelgroep die zelf ook zien? De film is gesitueerd net na de uitvinding van de boekdrukkunst, en draait om een pamflet van Luther dat naar het katholieke Antwerpen wordt gesmokkeld.

Het nadeel is dat vóórdat drukkerszoon Storm kan doen waar de film zijn charme aan ontleent, namelijk met het weesmeisje Marieke proberen dat pamflet uit handen van de inquisitie houden, het alleen volwassenen zijn die de gebeurtenissen in beweging zetten. Alleen buiten hun zicht zijn de kinderen autonoom.

De trailer van Storm: Letters van vuur.