Bijna helft minder asielzoekers in 2016

Syriërs blijven de grootste groep vluchtelingen, blijkt uit cijfers van de IND. Vooral het aantal eerste asielaanvragers nam fors af.

Foto Koen Suyk / ANP

Het aantal asielzoekers dat in 2016 naar Nederland is gekomen, is met bijna de helft gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst maandag heeft gepubliceerd. In totaal kwamen er 31.600 asielzoekers naar Nederland.

Bij dat cijfer rekent de IND zowel asielzoekers die een eerste aanvraag indienen, mensen die opnieuw een asielaanvraag doen, of personen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen. De daling zit vooral in de eerste asielaanvragen. In 2015 waren dat er nog ruim 43.000, een jaar later 18.000. Het aantal zogeheten nareizigers nam met 2.000 af tot 11.800.

De meeste mensen die voor de eerste keer asiel aanvroegen, kwamen uit Syrië. Dat was in 12 procent van de gevallen. De op een na grootste groep betreft Albanezen (9 procent) en Eritreeërs (8 procent). In totaal was 34 procent van alle asielaanvragers Syriër, vooral vanwege familiehereniging.

De afname lijkt vooral te maken te hebben met de vluchtelingendeal die de EU en Turkije sloten in maart 2016. Daarbij werd afgesproken dat Turkije bootvluchtelingen die de oversteek naar Griekenland maakten terug zou nemen, als voor elk van hen een ander via officiële procedures in een EU-land zou worden opgenomen.

Vertrekpremie

In 2016 waren Albanezen op een gegeven moment koploper wat betreft asielinstroom. In september besloot staatssecretaris Dijkhoff de vertrekpremie voor terugkeer van 200 euro te schrappen. Albanezen maken amper kans op een verblijfsvergunning, Albanië geldt als veilig land. In de tweede helft van 2016 kwamen 40 procent minder Albanezen naar Nederland dan in de eerste zes maanden.

Lees ook over uitgezette Albanezen: Teruggestuurd naar het land zonder kansen

Opvallend is onder meer ook de toename van het aantal eerste asielaanvragers uit Turkije. Dat was met 235 ruim vier keer zo hoog als een jaar eerder. Het aantal stijgt vooral vanaf juli, toen in Turkije de mislukte couppoging plaatsvond. In de nasleep daarvan werden duizenden mensen opgepakt, op vermoeden van banden met de beweging van de islamitische geestelijke Gülen. Ook het aantal Serviërs nam flink toe, van 436 naar 938.