D66, PvdA, Groenlinks

Wetsvoorstel: discriminatie van transgenders bij wet verbieden

D66, PvdA en GroenLinks willen dat transgenders en intersekse personen expliciet in de wet tegen discriminatie worden beschermd. De partijen dienen daar een wetsvoorstel voor in. Volgens Vera Bergkamp (D66) worden de groepen geconfronteerd met discriminatie. Zo liggen de werkloosheidspercentages bij transgenders (ongeveer 50.000 in Nederland) veel hoger dan gemiddeld. Ook intersekse personen (ongeveer 85.000) worden geconfronteerd met onbegrip en discriminatie. In het initiatiefwetsvoorstel wordt de Algemene wet gelijke behandeling aangepast. Hierin staan al discriminatie op basis van ‘geslacht’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ genoemd. Als het aan de indieners ligt dan komen daar de termen ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ bij. (ANP)