Vrouwen Partij (VP) en Niet Stemmers op stembiljet

Twee andere politieke partijen stapten naar de Raad van de State omdat de namen zouden dubbelen.

Foto Koen van Weel / ANP

De partijnamen Vrouwen Partij (VP) en Niet Stemmers, verschijnen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart gewoon op het stembiljet. Twee andere politieke groeperingen met gelijksoortige namen stapten vorige week naar de Raad van state omdat de namen voor teveel verwarring zouden zorgen bij de stemmer. De hoogste bestuursrechter verklaarde de gemaakte bezwaren echter ongegrond.

De Club van niet kiezers reageerde verontwaardigd toen ze halverwege november te horen kregen dat er een nieuwe politieke partij was opgericht onder de noemer: Niet Stemmers. Volgens de partij leken beide namen zoveel op elkaar dat kiezers hierdoor in verwarring raakten en misleid werden. De Kiesraad had volgens hen de partij Niet Stemmers niet mogen registreren.

De Raad van state oordeelde vrijdag dat de aanduidingen zich wel voldoende van elkaar onderscheiden en dat kiezers daardoor niet in verwarring raken. Volgens de hoogste bestuursrechter moeten beide partijnamen in zijn geheel worden bekeken:

“Zo bevat de aanduiding Club van niet kiezers de woorden ‘Club van’ die niet voorkomen in de aanduiding Niet Stemmers. Daarnaast verschillen de woorden ‘Stemmers’ en ‘kiezers’ wezenlijk van elkaar.”

Weliswaar komt het woord ‘niet’ in beide aanduidingen voor, maar dat is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak “niet zodanig bepalend dat daardoor verwarring is te duchten”.

Lees ook: Twee keer ‘niet’. Dat gaat echt niet

Vrouwen Partij versus Vrijzinnige Partij

De andere kwestie waar de Raad van State zich vrijdag over boog, was de ogenschijnlijke gelijkenis tussen de partijnamen: de Vrouwen Partij (VP) en de Vrijzinnige Partij. Laatstgenoemde partij vindt dat de Kiesraad de Vrouwen Partij (VP) niet had mogen inschrijven in het kiesregister. Ook hier golden dezelfde beweegredenen als die de Club van niet kiezers aandroeg: de kiezers zouden in verwarring raken en dat zou komen door de toevoeging (VP). De Vrijzinnige Partij wordt naar eigen zeggen in de Tweede Kamer en door journalisten ook met VP aangeduid.

Volgens de Raad van State kan dat wel zo zijn, maar de Vrijzinnige Partij heeft deze letters niet zelf in haar aanduiding in het kiesregister laten registeren: “Er is dus geen andere geregistreerde aanduiding waarmee Vrouwen Partij (VP) verward kan worden.”

Regels van de Kiesraad

Bij elke verkiezing zijn er wel partijen die bij Raad van State soebatten over een naam. NRC-redacteur Freek Schravesande zette de regels van de Kiesraad op een rijtje:

“Een partijnaam mag, leestekens uitgezonderd, niet meer dan 35 letters of cijfers bevatten. Een toevoeging als 18+ of Partij! is toegestaan mits er een relatie is tot de rest van de aanduiding. De Kiesraad kan een registratie weigeren op bepaalde gronden. Zoals een naam die in strijd is met de openbare orde. Of een naam die misleidt, zoals toen in 1981 iemand anders dan Kees van Kooten of Wim de Bie de naam ‘De Tegenpartij’ wilde registreren. Ook als een naam te veel lijkt op een al bestaande kan dat grond zijn voor weigering.”