Opinie

    • Marjan Minnesma

... streed tegen klimaatverandering

De strijd tegen klimaatverandering was voor Obama een zeer belangrijk onderwerp. Hij nam ondanks heftig politiek verzet in de VS, iedere maatregel binnen zijn bereik om emissies te verminderen en de energievoorziening te vergroenen. Hij maakte met China – naast de VS de grootste uitstoter van broeikasgassen – een afspraak die de weg plaveide voor het Akkoord van Parijs. Zonder Obama geen Parijs. Daar spraken alle landen van de wereld af hun emissies zodanig te reduceren dat we de temperatuur op aarde niet meer dan 1,5 à 2 graden laten stijgen, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Een grote stap voorwaarts. In deze laatste weken stond hij met een artikel in het toonaangevende wetenschappelijke blad Science. Hij beschreef dat de trend naar duurzame energie onomkeerbaar is – ook onder Trump – en dat de CO2-uitstoot in de VS met 9,5 procent was afgenomen sinds 2008, terwijl de economische groei met 10 procent was toegenomen. Yes he did.


Urgenda-directeur en milieu-activist