Opinie

    • Ruth Oldenziel

... liet zien: democratie is werk-in-uitvoering

Obama ontmoette ik twee keer. Eén keer als de grote belofte in een zwarte kerk in South Side in Chicago in zijn strijd om het senatorschap: een preek over het goede van Amerika. De andere keer zomaar in een restaurant in Berlijn na zijn toespraak voor de Brandenburger Tor over het wenselijke. Wat is bijgebleven: een politicus met wie je niet over koetjes en kalfjes praat. Een meester van het woord die van elk moment gebruik maakt om met de blik op de horizon ons het goede, het mogelijke, het wenselijke voor te houden. Er is geschamperd over zijn mooie woorden. Een misverstand. Woorden zijn wapens, die kunnen grieven of inspireren. Na acht jaar blijft vooral bewondering voor een man die zijn visie in beleid omzette van gezondheidszorg tot duurzaamheid en waardig bleef ondanks het (verpakte) racisme van tegenstanders. Bij het afscheid van deze schandaal-vrije president een diepe buiging voor een leider, die ons eraan herinnert dat democratie fragiel is, nooit een gegeven, maar altijd een werk-in-uitvoering dat onze inspanning eist. Ook in Nederland.


Amerikaniste