Justitie VS vernietigend in rapport over politie Chicago

De politie heeft jarenlang rechten van inwoners van Chicago geschonden, zwarte mensen zijn gediscrimineerd en zijn er onnodig mensen doodgeschoten.

Minister van Justitie Lorette Lynch (R) tijdens de presentatie van het rapport over het politiekorps van Chicago. Links luistert politiechef Eddie Johnson mee.
Minister van Justitie Lorette Lynch (R) tijdens de presentatie van het rapport over het politiekorps van Chicago. Links luistert politiechef Eddie Johnson mee. Foto Scott Olson/AFP

Na een jaar onderzoek heeft het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten een uitermate kritisch rapport gepubliceerd over het politiekorps van Chicago. Uit de bevindingen blijkt dat jarenlang rechten van inwoners van de stad zijn geschonden, zwarte mensen door de politie werden gediscrimineerd en agenten veelvuldig excessief geweld gebruikten, waarbij mensen zijn gestorven die geen gevaar vormden.

Volgens de bevindingen van het rapport zijn er “systematische tekortkomingen” in het korps waardoor agenten burgers onnodig in gevaar brachten. Ook veroorzaakten agenten sterfgevallen en verwondingen die te voorkomen waren geweest en is daarmee het vertrouwen van de bevolking in de politie uitgehold. Agenten zouden te weinig getraind worden en niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden, ook niet wanneer ze een misstap begaan.

Kijken: in de VS worden agenten zelden aangesproken op politiegeweld

Laquan McDonald

Het onderzoek naar het op twee na grootste politiekorps van de VS werd ingesteld na de dood van de 17-jarige Laquan McDonald, een zwarte jongen die in 2014 met zestien kogels werd neergeschoten. De agent die McDonald doodschoot, Jason van Dyke, zegt dat hij zich bedreigd voelde, maar dat blijkt niet uit de beelden. Van Dyke zit vast en kan twintig jaar tot levenlang krijgen als zijn schuld wordt bewezen.

Videobeelden van de schietpartij werden na langdurig verzet van de politie vrijgegeven, waarna er in Chicago protesten en demonstraties uitbraken. Naar aanleiding van de video werd de politiekorpschef ontslagen. De burgemeester van Chicago, Rahm Emanuel, had al eerder hervormingen van het korps aangekondigd. Zo moet de politie vaker worden uitgerust met stroomstootwapens in plaats van echte wapens, en moet de aanpak van de politie er een van gesprek zijn, niet een van geweld.

Obama vs. Trump

Een eerder soortgelijk onderzoek naar het politiekorps in Baltimore leverde soortgelijke bevindingen op. Ook daar discrimineerden agenten zwarte mensen en werd gebruikt gemaakt van excessief geweld. Onder leiding van Obama zijn er 25 onderzoeken ingesteld naar wangedrag bij politiekorpsen, onder meer in de steden Ferguson, Seattle en Cleveland.

Het rapport volgt na een jaar waarin er het hoogste aantal moorden in 20 jaar in Chicago werd gepleegd: 762. Dat zijn er meer dan er in 2016 in New York en Los Angeles gecombineerd plaatsvonden. De nieuwe president Donald Trump heeft gezegd dat dergelijke moordcijfers voorkomen kunnen worden als de politie harder optreedt. Ook vind hij dat de federale overheid zich niet moet bemoeien met lokale handhavingsautoriteiten.